Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The spiritual world and deities of gladiators in Roman amphitheatres in the territory of present-day Croatia

By Marin Buovac

Abstract

U ovom se radu, na temelju sačuvanih materijalnih nalaza i povijesnih izvora, nastoji rekonstruirati prisutnost takozvanih gladijatorskih božanstava na području istočnojadranske obale i panonskog prostora. Također se uzimaju u razmatranje pojedina božanstva i protagonisti iz grčko-rimske mitologije, koji uz svoje uobičajene atribucije razvijaju pojedine zaštitničke sklonosti i pritom zauzimaju specifičan odnos prema gladijatorskom svijetu. Interdisciplinarnim pristupom autor svoje zaključke potkrepljuje povijesnim izvorima, natpisnom građom, arheološkim ostacima, onomastičkim istraživanjima, arhivskim i drugim vrstama podataka.Based on physical finds and historical sources, this work constitutes an attempt to reconstruct the presence of so-called gladiatorial deities in the Eastern Adriatic seaboard and Pannonia. Also considered are certain deities and protagonists from Graeco-Roman mythology who, besides their customary attributes, acquired individual protective qualities and thus assumed a specific relationship to the gladiatorial world. Using an interdisciplinary approach, the author backs his conclusions with historical sources, epigraphic materials, archaeological artefacts, onomastic research, archival and other types of data

Topics: amfiteatar; rimski gladijatori; Nemeza; grifoni; ikonografija; svetišta, amphitheatre; Roman gladiators; Nemesis; griffins; iconography; shrine
Publisher: The Zagreb Archaeological Museum
Year: 2014
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:117912
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hrcak.srce.hr/file/1741... (external link)
  • http://hrcak.srce.hr/file/1741... (external link)
  • http://hrcak.srce.hr/117912 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.