Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The origin of Sulphide Mineralization in Reinfjord and Lokkarfjord, Seiland Igneous Province : A Sulphur Isotope Study of economically interesting Sulphide Deposits associated with ultra-mafic igneous activity.

By Endre Nerhus Oen

Abstract

En systematisk petrografisk-geokjemisk oversikt av sulfidforekomstene i Reinfjord (Troms) og Lokkarfjord (Finnmark) i Nord-Norge blir her gitt. Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen for geologien i området, spesielt med tanke på sulfidenes variasjon, tekstur, opptreden og opprinnelse, samt å sammenlikne sulfidforekomstene i Reinfjord med forekomstene i Lokkarfjord. Ved kartlegging og prøvetaking i felt, mikroskopering, kjemiske analyser (XRF, EPMA, ICP-MS/AES) og in situ svovelisotopanalyser (SIMS) er data samlet inn og analysert. Områdene dekket av oppgaven er begge innenfor Seiland Magmatiske Provins (Seiland Igneous Province (SIP)), en 5500 km2 stor geologisk provins bestående av omtrent 50% mafiske, 35 % ultramafiske, 10 % felsiske og 5 % alkaline bergarter. Sulfidforekomstene i Reinfjord er i forbindelse med et ultramafisk lagdelt kompleks (25 km2), mens de i Lokkarfjord er i forbindelse med en hornblendeperidotitt (2 km2). Alderen på bergartene er datert til å være 560 - 570 millioner år gamle. Tidligere undersøkelser har vist at Reinfjord består av flere lagdelte serier med tilhørende marginale soner. De lagdelte seriene viser progressivt høyere MgO-innhold fra eldst til yngst, hvor yngste intruderte serie (dunitt) sitter sentralt i komplekset. Sulfidmineraliseringene i de marginale sonene er undersøkt tidligere, men uten at det har vært utført svovelisotopstudier.Okonomisk interessante sulfider er chalcopyritt (Cu) og pentlanditt (Ni) samt Pt, Pd og Au (i ukjente mineraler). I tillegg opptrer pyrrhotitt og pyritt, samt omvandlingsmineralene markasitt og bravoittisert pentlanditt. Sulfidene sitter interstitiellt og opptrer ofte i grupper bestående av pyrrhotitt (65 %), chalcopyritt (25 %) og pentlanditt (10 %). Svovelisotopanalysen viser at gjennomsnittlig δ34S (VCDT) for Reinfjord ultramafiske kompleks (RUK) er -1,16 ? (variasjon fra -5,74 til 3,65) hvor tilsvarende gjennomsnitt for Lokkarfjord er 0,63 ? (variasjon fra -1,26 til 1,62). Dette er innenfor intervallet for typiske verdier fra mantelen (0 ? ± 2) og tyder på at svovel har sitt opphav her. Ved å kun se på tallene for de marginale sonene i Reinfjord (1,89 ? (VCDT)), som er det høyeste gjennomsnittet av prøvene fra RUK, tyder det på noe forurensing fra sidebergartene.De mest interessante funnene er gjort i forbindelse med kjerneboring (Nordic Mining, mai 2012) hvor en Ni+Cu-horisont og en PGE-horisont ble påvist i Reinfjord. Disse horisontene, sammen med sulfidmineraliseringen i Lokkarfjord, peker seg ut som mulig lovende forekomster fra et økonomisk synspunkt

Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:ntnu-24242
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.