Estudi de viabilitat d'una unitat d'actuació d'apartaments de muntanya a la Vall de Boí

Abstract

L’objectiu d’aquest estudi, és determinar la viabilitat econòmica de la promoció immobiliària objecte a estudiar. Així doncs, arribarem a aquestes conclusions mitjançant una sèrie de premisses; si es accessible el solar esmentat (jurídicament parlant), què es pot fer en aquest solar (estudi legal-urbanístic), el què i a quant ho podrem vendre al mercat ( estudi de mercat), quant ens costarà tot plegat i amb quina distribució en el temps tindrem aquests costos i d’ingressos ( estudis econòmics i cash-flow). Per últim obtindrem el càlcul de la inversió i el seu corresponent TIR i VAN. D’aquesta manera obtindrem totes les dades per decidir l’inici d’aquesta inversió, en funció dels nostres interessos

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 18/04/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.