research
oaioai:orgprints.org:24758

Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter

Abstract

Der er fokus på etablering af marker med stor biodiversitet og en Der er fokus på etablering af marker med stor biodiversitet og en Der er fokus på etablering af marker med stor biodiversitet og en samtidig opretholdelse af udbyttet. For at kunne designe successamtidig opretholdelse af udbyttet. For at kunne designe successamtidig opretholdelse af udbyttet. For at kunne designe successamtidig opretholdelse af udbyttet. For at kunne designe successamtidig opretholdelse af udbyttet. For at kunne designe succes-fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte fulde mangeartsblandinger er det nødvendigt at kende de enkelte arters konkurrenceevne, og hvordan management påvirker denne. arters konkurrenceevne, og hvordan management påvirker denne. arters konkurrenceevne, og hvordan management påvirker denne. arters konkurrenceevne, og hvordan management påvirker denne. Nogle arter kan klare sig i højproduktive græsmarker og andre Nogle arter kan klare sig i højproduktive græsmarker og andre skal nurses med specialblandinger, hvis de skal bidrage væsentskal nurses med specialblandinger, hvis de skal bidrage væsentskal nurses med specialblandinger, hvis de skal bidrage væsentskal nurses med specialblandinger, hvis de skal bidrage væsentskal nurses med specialblandinger, hvis de skal bidrage væsent-ligt til foderet. ligt til foderet. ligt til foderet. Dette undersøges i projektet EcoServe og blev undersøgt i OrgDette undersøges i projektet EcoServe og blev undersøgt i OrgDette undersøges i projektet EcoServe og blev undersøgt i OrgDette undersøges i projektet EcoServe og blev undersøgt i Org-grass

Similar works

Full text

thumbnail-image

Organic Eprints

Provided a free PDF
oaioai:orgprints.org:24758Last time updated on 12/11/2013View original full text link

This paper was published in Organic Eprints.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.