Location of Repository

Egenvärldar

By Clara Fredenmark

Abstract

Sammanfattning Syftet med undersökningen är att komma fram till hur förutsättningar för ungdomars identitetskapande idag ser ut när sociala medier finns att tillgå. Detta sker utifrån frågeställningarna: ”Hur ser en egenvärld ut/vilka komponenter ingår i en egenvärld” samt ”Hur kan kunskapen inom dessa komponenter definieras?”. Syftet är också att se hur identitetsskapande processer påverkar kunskapande processer. Hur påverkar identitetskapande lärande och vad som ska läras ut i skolan och om skolan ska anpassa undervisningen efter de nya förutsättningarna ungdomarna lever i? Undersökningen av identitet och ungdomars identitetskapande diskuteras i samband med ungdomsforskaren Thomas Ziehes teori om egenvärldar. Undersökningen innehåller också en studie av identitetsskapande och egenvärldar på internet i form av en inblick i ungdomskulturen Bronies. För att få en förståelse av både gestaltningsprocess och av undersökningen av en ungdomskultur, har en hermeneutisk metod används. Jämförelsen mellan undersökningens resultat och Ziehes teori om egenvärldar blir teoriprövande. Undersökningens resultat pekar på att kunskaperna inom egenvärlden är beroende av en populärkulturell kontext och att kunskapen är begränsad, specifik, och ofta mycket fördjupad inom ett populärkulturellt ämne. Resultatet visar också på att gemenskap är viktigt och att kunskaper som premieras inom gemenskapen ofta fördjupas. I slutdiskussionen hanteras ungdomars populärkulturellt betonade egenvärldars möte med skolan. Diskussionen behandlar här huruvida läraren ska bidra till elevens fördjupade intresse i denna/dennes egenvärld  

Topics: identitet, populärkultur, egenvärldar, kunskap, un
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31598

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.