Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Harry Potter och läslustens fördelar - en studie av läsning av Harry Potterböckerna och dess inverkan på elevers läslust

By Sandra Johansson and Madeleine Schmeikal

Abstract

Syftet med den här studien är att undersöka hur lusten att läsa ser ut bland barn idag och om läsning av Harry Potter utvecklar läslusten. Vi vill få en djupare förståelse till varför böckerna om Harry Potter fascinerar barn i skolan och även om de bidrar till att öka läslusten hos barnen. Vi tog, med hjälp av samtalsintervjuer, reda på hur några elever i årskurs 6 läsvanor såg ut. Frågorna vi ställde berörde elevernas läsning generellt och deras läsning av Harry Potter speciellt. Vi använde oss av olika kritikers och forskares tankar angående Harry Potter och dess eskalerande genom åren och fann mycket negativ kritik. Dock fick vi, utifrån informanterna, material av en annan åsikt. Resultatet vi fick fram stämde någorlunda överens med vår hypotes att läsning av Harry Potter främjar barns lust att läsa. Den insikten kan gynna arbetet med olika genrer av litteratur inom läraryrket

Topics: Harry Potter, läslust, fantasy, högläsningens bety
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31522

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.