Location of Repository

"Jag är inte bara invandrare, jag är lärare" - en kvalitativ studie om utländska lärares identitetsförändring under den kulturella och professionella anpassningen

By Iryna Maister

Abstract

Syfte: Mitt syfte är att undersöka vad för erfarenheter de utländska lärarna tagit med sig och hur dessa erfarenheter från hemlandet påverkar deras lärararbete i Sverige. Hur ”översätter” de sina kunskaper och konstruerar sin läraridentitet, vilken roll spelar deras bakgrund i anpassningen till svensk skolkultur? Processen att skapa en läraridentitet och dess roll i ett interkulturellt möte är de frågor som jag skulle vilja fördjupa mig i med detta arbete. Teori: Jag analyserar intervjusvaren med hjälp av Kims teori om interkulturella anpassningen och Goffmans interaktionsteori och teori om stigmatisering. Dessutom, använder jag Baumans teori om ”flytande” samhälle där identitetsskapande är en ständigt pågående process. Homi K. Bhabhas begrepp ”det tredje rummet” hjälper mig att analysera betydelsen av utländska lärares erfarenheter ur det interkulturella perspektivet. Metod: Jag använde mig av intervjuer som metod. Jag intervjuade sex utländska lärare som hade erfarenheter att arbeta som lärare både från Sverige och från hemlandet. Resultat: Bland de viktigaste faktorer som lägger grund till framgång i utländska lärares anpassning är skolans positiva och välkomnande miljö och de utländska lärarnas motivation och starka vilja. Förändringarna anser de som ett naturligt steg när tar till sig nya erfarenheter. Att vara en bra lärare blir även det mer angeläget för de utländska lärarna än att behålla sina kulturella identiteter. Utländska lärares professionella erfarenheter från en annan kultur betraktas ofta som en resurs, men bara i de fall då de verkligen har nytta av dem i sitt arbete

Topics: utländska lärare, anpassning, identitetsskapande, interkulturellt möte
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28930

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.