Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Health and wellbeing among adolescents with visual impairment from the

By Jenny Gyllén and Christina Pernheim

Abstract

Introduktion I ögonsjuksköterskans arbete ingår att möta ungdomar med synskada utifrån behov och förutsättningar i dagligt liv. Idag saknas det vetenskaplig kunskap om hur dessa ungdomar upplever hälsa, välbefinnande, livskvalitet och möjligheter till bemästrande utifrån sitt funktionshinder. Syfte Syftet med studien är att kartlägga upplevelser av hälsa och välbefinnande hos ungdomar med synskada i relation till deras livssituation och dagligt liv. Ett sekundärt syfte med studien är att validera SAUK -modellen som en struktur för styrd innehållsanalys. Metod Data insamlas i form av bloggtexter och bearbetas med styrd innehållsanalys utifrån SAUK - modellens bärande delar. Resultat Att ha hälsa är att vara i balans och att ha livsmål. I strävan mot sina livsmål, visar ungdomarna i pilotstudien en bred repertoar. Denna använder de för att möta upp de yttre miljöomständigheter, som ständigt gör sig påminda. Diskussion Bloggförfattarna använder sig av olika strategier i sitt projektjag för att antingen bibehålla balans eller att uppnå balans. Det är anmärkningsvärt hur mycket de har med sig i sin repertoar för att klara vardagen. Vi som ögonsjuksköterskor kan med bekräftande omvårdnad stärka ungdomar med synskada genom att bekräfta deras projektjag som är en central faktor till ett liv i balans. Eventuell slutsats Pilotstudien visade att den yttre miljön är den stora utmaningen för ungdomar med synskada

Topics: Hälsa, ungdomar, synskada, balans, idrott, SAUK-modellen
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22399

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.