Location of Repository

Lärarlegitimation och retorik. En retorisk analys av ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” och sex remissvar

By Göran Kristiansson

Abstract

2008 presenterades utredningen SOU 2008:52, ”Legitimation och skärpta behörighetsregler”. Avsikten var att komma tillrätta med problemet att så många lärare var obehöriga, vilket ansågs försämra kvalitén i skolan. Uppsatsens material består i utredningen samt sex relaterade remissvar. Syftet med uppsatsen var att söka svar på vilka argument utredningen använde, på vilket sätt de presenterades samt hur de bemöttes i remissvaren. För att uppnå detta användes verktyg för retorisk analys och, i remissvaren, ett språkligt perspektiv med fokus på värdeladdade ord. Resultatet var att utredningen till största del använde sig av hänvisningar till bl.a. andra utredningar, forskare och andra auktorisationssystem. Det visade sig även att remissinstanserna s.a.s. utgick från sig själva och sina syften. Detta manifesterades naturligt i språket, genom värdeladdade ord, samt i hur man hanterade utredningens argument

Topics: Språkvetenskap, retorik, retorikanalys, värdeladdade ord, utredning, remissvar, lärarlegitimation
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/21881

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.