Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

International Seminar on Corporate Initiatives in Ergonomics Stockholm 19-20 March 1999

By B-O Wikström

Abstract

The idea of setting up a special action program for ergonomics is rather new in our country. The National Institute for Working Life had no expertise experience in the field when we started to organize the seminar. It showed that it was quite hard to find any programs at all in Sweden. We only found two of any larger format, at Volvo Car and Saab Automobile. In other countries the situation seems to be about the same. However, some companies have a substantial experience and some of these were invited to the seminar. The aim of the seminar was to bring together interested management, health and safety personnel to discuss the design and experience of ergonomic action programs within companies and organisations. Presentations have been performed by invited representatives from 13 companies with experience of programs from Scandinavia, Western Europe, and the USA. In addition to this, a number of researchers have given review presentations of the general state of the art of ergonomics as well as economic and quality aspects of ergonomic measures. Starting with this seminar we hope to find ways of implementing new ergonomic action programs in companies and organisations.Internationellt seminarium om ergonomiska aktionsprogram för företag, Stockholm 19-20 mars 1999. Idén att sätta upp speciella ergonomiska handlingsprogram är rätt ny i vårt land. Arbetslivsinstitutet hade ingen specialkompetens på området innan vi började förberedelserna med seminariet. Det visade sig att det var svårt att hitta några program överhuvudtaget i Sverige. Vi fann bara två med någon större tyngd, vid Volvo Car Company och Saab Automobile. I andra länder tycks situationen vara densamma. Emellertid, har några företag skaffat sig avsevärd erfarenhet på området och några av dessa bjöds in till seminariet. Syftet med seminariet var att föra samman intresserade personer från management och företagshälsovården för att diskutera designen och erfarenheten av ergonomiska handlingsprogram i företag och organisationer. Presentationer gjordes av inbjudna representanter från 13 företag med erfarenheter av program från Skandinavien, Västeuropa och USA. Dessutom, har ett antal forskare givit presentationer av forskningsläget inom ergonomiområdet, t ex i samband med ekonomi och kvalitet. Med detta seminarium hoppas vi finna sätt att påbörja arbetet med att implementera nya ergonomiska handlingsprogram i företag och organisationer

Publisher: Arbetslivsinstitutet
Year: 1999
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/4220
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.