Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Synteza faz stacjonarnych na bazie pochodnych kaliks[4]arenów w konformacji 1,3-naprzemianległej oraz ich zastosowanie w wysokosprawnej chromatografii cieczowej(HPLC)

By Katarzyna Jaszczołt
Topics: chemia organiczna, chromatografia, chromatografia cieczowa wysokosprawna, kaliksareny
Publisher: nakł. aut.
Year: 2007
OAI identifier: oai:pbc.gda.pl:7991
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://pbc.gda.pl/Content/7991 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.