Article thumbnail

"Toppidrett er ikke noe man velger, det er noen man blir valgt til": en kvalitativ studie av faget "toppidrett fotball" ved to videregående skoler med ulike tilnærminger

By Tom Arne Stormo

Abstract

Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014Denne oppgaven omhandler faget «toppidrett fotball» i den videregående skole. Faget «toppidrett fotball» skal ifølge kompetansemålene bidra til å «videreutvikle ferdigheter til et høyere prestasjonsnivå i spesialidretten». Bakgrunnen for oppgaven har vært min egen forforståelse og opplevelsen av lite fotballfaglig utvikling under min tid på videregående. Min nysgjerrighet er hvilke kvaliteter som lar seg identifisere i undervisning og handling i fagets utøvelse og hvordan faget utrykkes på fotballbanen og hvilke tanker et utvalg lærere har rundt faget. Det finnes lite forskning på hva som skjer i idrettstimer på videregående skole, derimot finnes en del forskning av elever og lærere sin opplevelse av fag. For å forske rundt dette har jeg laget følgende problemstilling; «Bedrives det toppidrett i den videregående skole og kan det identifiseres forskjeller i undervisningen i fotball på skoler med og uten tett samarbeid med en toppklubb? I så fall; hvordan kan forskjellene beskrives og hva betyr det for unge spilleres erfaring og spillerutvikling?» Utvalget består av to ulike skoler som tilbyr «toppidrett fotball», og tre lærere og to elever med tilknytning til de to skolene. Den ene skolen har et tett samarbeid med en toppklubb (Tippeliga), mens den andre ikke har noe offisielt samarbeid. Metodene som benyttes er kvalitativt semistrukturert intervju og ikke-deltagende observasjon. Materialet er analysert på to nivåer, både et erfaringsnært og et i forhold til teori rundt «Teaching games for understanding», isolert teknisk trening, praksisfelleskap og totalbelastning. Resultatet viser at elever ved «toppidrett fotball» får ulike forutsetninger til å utvikle sine ferdigheter. Selv om det står i kompetansemålene at en utvikling skal skje virker det avhengig av hvilken skole eleven begynner på. Oppgaven kan også gi en problematisering rundt hva faget «toppidrett fotball» skal være og om faget kan forsvare sitt navn. Elevenes utvikling i faget ser jeg i sammenheng med samarbeid med klubbene og skolen sin frihet til å lage egendefinerte fotballfaglige planer. På grunn av skolen sin frihet i forhold til hva som skal gjennomføres er det riktig å se på forskjeller og om dette har noe å si for elevenes utvikling.Seksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educatio

Topics: toppidrett, videregående skole, fotball
Year: 2014
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/221726
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/22... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.