Article thumbnail

Vadå kulturstyrning? : En fallstudie om hur ett snabbväxande företag inom konsultbranschen hanterar kulturstyrning

By Joakim Seling and Daniel Wolf

Abstract

Syfte: Syftet är att identifiera kulturstyrande aspekter hos ett snabbväxande företag samt ledningens sätt att arbeta med dessa. Delsyftet är att undersöka hur arbetet med kulturstyrningen påverkats av företagets kraftiga tillväxt.   Metod: Uppsatsen metodologiska genomförande bestod av en kvalitativ fallstudie på ett konsultföretag inom IT och ITS. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer, observationer samt dokumentation. Slutsats: Resultatet från studien har visat att fallföretaget inte haft någon uttalad kulturstyrning. På grund av företagets affärsmodell utför ledningen däremot handlingar som påverkar kulturen vilket därmed är ett tydligt inslag av kulturstyrning. Selektiv rekrytering, ledordens inverkan på arbetet, självständigt arbete samt arbetet med att förbättra gemenskapen är aspekter vi identifierat

Topics: Kulturstyrning, Kultur, Snabbväxande företag, Tillväxt, Organisationsstruktur, Business Administration, Företagsekonomi
Publisher: Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
Year: 2014
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-33657
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.