Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953-1958

By Mark Pittaway

Abstract

1956-ról majdnem minden társadalmi csoportnak megvan a maga mítosza. A szerz? arra tesz kísérletet, hogy a levéltári források tükrében tárja fel a forradalom társadalmi gyökereit, illetve megmutassa, milyen okok miatt fordultak szembe a munkástömegek a rendszer politikájával. A tanulmány érdeme, hogy vizsgálja a munkásság bels? tagozódását, s bemutatja, hogy eltér? okok motiválták a bejárókat és a városi munkásokat, illetve az id?sebb, elit szakmunkásréteget és a periférián lev? munkásfiatalokat. A széles kör? elégedetlenség a Rákosi-rendszerben a munkásokat sújtó nyomorból (is) fakadt. Gazdasági követeléseik teljesítése így lényegesen hozzájárult a Kádár-rendszer viszonylag gyors konszolidációjához

Year: 2006
OAI identifier: oai:oro.open.ac.uk:9165
Provided by: Open Research Online

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.