Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analysis and Development of Visualization Methods of Graphs in Three-dimensional Space

By Vitālijs Zabiņako

Abstract

Promocijas darbs ir veltīts grafu vizualizācijas metožu analīzei un izstrādei trīsdimensiju telpā. Darbā aplūkota vispārīgā informācijas vizualizācijas teorija, tās pielietojumi, tipi un vēsturiskā attīstība, kvalitatīvi un kvantitatīvi sarežģītas informācijas attēlošanas un uztveres problēmas, kā arī piedāvājamā oriģinālā pieeja, kura paredz pāreju uz trīsdimensiju telpu un veicina attiecīgu problēmu risināšanas iespējas. Darba pamatdaļā ir iekļauts to pamatzināšanu domēnu izklāsts, kuri ietekmē grafu attēlošanas aktivitātes un ir neatņemama vizualizācijas sastāvdaļā – grafu modeļu daļu izvietošanas algoritmi, modernās datorgrafikas vizualizācijas tehnikas un vizualizācijas režīmu koncepcijas dažādu uzdevumu risināšanas nolūkos. Ir izskatīta visu šo koncepciju integrācijas platforma, ieviešot grafu vizualizācijas sistēmas (GVS) jēdzienu, apskatot esošus risinājumus, sniedzot GVS konstruēšanas aspektu teorētisku aprakstu, kā arī ar darba autoru sasniegtu rezultātu analīzi uz pašizstrādātas GVS bāzes. Darbā ir piedāvāta ar darba autoru izstrādātā arhitektūra automatizētai GVS sistēmu konstruēšanas koncepcijai, kura pamatojas uz komponenšu definēšanas un to mijiedarbības formālo modeli

Topics: Graph, visualization, three-dimensional space, layout algorithm, visualization technique
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:14623
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.