Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cenu politikas izstrādāšanas problēmas pakalpojumu uzņēmumos Latvijā

By Kira Meņšikova and Irina Voronova

Abstract

Rakstā ir apskatīta cenu nozīme, it īpaši pasaules finansu krīžu apstākļos. Viens no pamata faktoriem, kas nosaka uzņēmuma tagad īpaši aktuālo izdzīvošanu tirgū ir produkta cena. Darba mērķis ir, pamatojoties uz pakalpojumu nozares analīzes rezultātiem un pakalpojumu cenu politikas izstrādāšanas problēmu novērtēšanu, kā arī cenu politikas metodoloģijas analīzi, izstrādāt pakalpojumu cenu politikas modeli un algoritmus, kā arī izstrādāt praktiskus mehānismus algoritmu un modeļu pielietošanai Latvijas komercpakalpojumu uzņēmumā. Dotā darba objekts ir pakalpojumu nozare, priekšmets – cenu politikas izstrādāšanās process. Darba izstrādāšanas metodoloģijai ir deduktīvais raksturs. Sākumā ir apkopotie literatūras un statistiskie avoti, konstatēts problēmas raksturs un izdarītie secinājumi. Tad teorētiskās bāzes pamata ir izstrādāta pētījuma hipotēze un tā tiek pierādīta vai noraidītā. Novērošanās zinātniski-praktiskā stadijā ir veikta secinājumu apstiprināšana

Topics: commercial services, pricing, pricing model, the algorithm
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:11838
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.