Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana Latvijā

By Ludmila Vasiļjeva and Aleksandra Gļebova

Abstract

Raksta pētījuma objekts ir rūpniecības nozare, pētījuma priekšmets ir rūpniecības uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana. Jautājums par pilnvērtīgas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas un novērtēšanas metodikas izstrādi ir aktuāls pat zinātnieku vidū, kas norāda uz šāda veida pētījumu aktualitāti un ekonomisko nozīmīgumu. Autori analizējusi līdzšinējo rūpniecības attīstības līmeni, izpētījusi svarīgākos rūpniecības uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošos faktorus, veikusi ražošanas uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas modeļa izstrādi. Rakstā ir izvirzīti sekojošie novitātes elementi: ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanas modelis; ražošanas uzņēmumu konkurētspēju novērtēšanas integrālais rādītājs.Darba izstrādes gaitā tika izpētīti un noteikti svarīgākie ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanu ietekmējošie faktori, tika veikta to klasifikācija un iekļaušana ražošanas uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanas modelī, uz kura pamata tika izveidota pilnveidota konkurētspējas integrālā rādītāja aprēķināšanas metodoloģija. Izstrādātais konkurētspēju novērtēšanas modelis tika pielietots ražošanas uzņēmuma konkurētspējas noteikšanai

Topics: Competitivness, industry, product, evalution, enterprises
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:11759
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.