Location of Repository

Sex, Stature and Status – Natural selection on height in contemporary human populations

By Gert Stulp

Abstract

Aan een rechtop lopend dier als de mens is lichaamslengte misschien wel het meest opvallende kenmerk. Lengte is een eigenschap die sterk varieert, zowel binnen als tussen populaties, is in hoge mate erfelijk, en beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen en behandeld worden. Het is derhalve mogelijk dat de variatie in lichaamslengte onderhevig is aan natuurlijke selectie, en in dit proefschrift onderzocht ik of dit het geval was. Ten eerste onderzocht ik de rol van lichaamslengte in seksuele selectie, en ik kon aantonen dat langere individuen een hogere sociale status en verhoogde dominantie hebben, dat er specifieke voorkeuren voor partnerlengte bestaan, dat deze voorkeuren leiden tot keuzes tijdens speed-daten, en dat de voorkeuren en keuzes voor partnerlengte daadwerkelijke paarvorming beïnvloeden. Vastgesteld hebbende dat lichaamslengte samenhangt met intra- en inter-seksuele selectie, onderzocht ik andere wijzen waarop lengte geassocieerd kan zijn met voortplantingssucces, en hoe deze verschillen tussen de seksen. Ik toonde aan dat kleinere vrouwen en vrouwen met aanzienlijk langere partners een groter risico op een keizersnede lopen, en daardoor een groter risico op overlijden. Verder hebben kleinere vrouwen meer nageslacht dan langere vrouwen, ondanks hogere kindersterfte, terwijl mannen van gemiddelde lengte juist het grootste aantal kinderen hebben. Vanwege deze verschillende selectiedrukken, hebben families bestaande uit kleinere individuen meer voortplantingssucces via de vrouwen in die families, terwijl gemiddelde lengte-families juist meer succes hebben via de mannen. Samenvattend, er bestaat natuurlijke selectie op lichaamslengte in hedendaagse menselijke populaties.

Publisher: s.n.
Year: 2013
OAI identifier: oai:pure.rug.nl:publications/a698f056-40bc-447f-bf01-c4a93d89c3d4
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/35533... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.