Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Obligaat psychrofiele mariene bacteriën; isolatie en enkele eigenschappen

By Willem Harder

Abstract

Op aarde komen grote gebieden voor waarin de temperatuur permanent laag is. Onder deze gebieden nemen de oceanen, waarvan meer dan 90% van de watermassa een temperatuur bezit lager dan 5 C, een belangrijke plaats in. Het was een aantrekkelijke opgave te trachten iets te weten te komen over bacterien die in het mariene milieu voorkomen en speciaal zijn aangepast aan het leven bij lage temperaturen. In de loop van ons onderzoek is de belangstelling voor deze zgn. obligaat psychrofiele bacterien sterk toegenomen. De kennis van deze organismen is echter nog betrekkelijk gering. De literatuur over psychrofiele bacteriën, waarvan in hoofdstuk 1 en overzicht is gegeven, betreft voornamelijk de isolatie en effecten van temperatuur op de groei van facultatief psychrofiele organismen. Uit deze gegevens blijkt dat genoemde organismen tot een groot aantal bekende geslachten behoren en dat zij uit biotopen, waarin de temperatuur varieert en een niet te hoge maximale waarde bereikt, op eenvoudige wijze kunnen worden geisoleerd. Obligaat psychrofiele bacteriën kunnen uitsluitend worden geisoleerd uit milieus waarvan de temperatuur permanent laag is. Zij sterven over het algemeen snel bij temperaturen boven 20°C...

Year: 1969
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/50ab7e2f6c184
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/82197... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.