Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De regionale economie 2009

By 

Abstract

De Nederlandse economie kromp in 2009 met 3,9 procent. In 2008 lag de groei nog op 1,9 procent. Alle provincies hadden te maken met een krimp, welke uiteenliep van ruim 5 procent in Noord-Brabant tot nog geen 3 procent in Zeeland. Naast Noord-Brabant hadden ook Overijssel en Limburg het moeilijk. Op COROP-niveau varieerde de krimp van ruim 8 procent krimp in IJmond tot nog geen 2 procent in Leiden en Den Haag. Deze verschillen werden vooral veroorzaakt door verschillen in productiestructuur. Sectoren met de meeste krimp waren de transportmiddelen- en de basismetaalindustrie. Deze krompen met respectievelijk 31 procent en 24 procent. Dit werkte vooral door in de regio’s IJmond en Zuidoost-Noord-Brabant. Ook de bouw deed het, met uitzondering van de GWW, niet al te best. Dit werkte nadelig voor onder andere Twente. Groeiende sectoren in 2009 waren de overheid, de zorg, de aardolie-industrie en de GWW. Hier profiteerden Den Haag, Rotterdam, de Drechtsteden en overig Zeeland van. Al deze veranderingen hadden gevolgen voor de bijdragen van de provincies aan de economische krimp in 2009. Het aandeel van Noord-Brabant verdubbelde ten opzichte van 2008, terwijl Utrecht en vooral Noord-Holland relatief juist minder gingen bijdragen. De regionale rekeningen leveren regionale cijfers over de economische groei, het bruto binnenlands product (bbp), het bbp per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid, de verdeling van de toegevoegde waarde over de bedrijfstakken en de bijdrage van iedere bedrijfstak aan het bbp. Daarnaast bieden de regionale rekeningen gegevens over de investeringen in vaste activa per regio en de regionale inkomensvorming en -verdeling. De regionale gegevens zijn uitsluitend beschikbaar op jaarbasis en sluiten aan op de jaarcijfers van de nationale rekeningen. De gegevens over 2009 hebben, evenals die over 2008, een voorlopig karakter. Cijfers over het verslagjaar 2007 en voorgaande jaren zijn definitief.

Year: 2010
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/508e753c0aca1
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/31547... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.