Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Veranderingen in de flora van het kustgebied bij Oostvoorne

By Michiel Boeken

Abstract

Tussen 1962 en 1970 werd het Voornse kustgebied, opgedeeld in honderd "landschappelijke hokken", op hogere planten geïnventariseerd. Om mogelijke gevolgen van veranderingen en ingrepen in en om het gebied te kunnen vastleggen werd in 1979 de inventarisatie in 31 hokken in het noordelijk deel herhaald. Bij de uitwerking werd gebruik gemaakt van een bestaande indeling in oecologische groepen en een vorm van floristische analyse. Hierbij werd per oecologische groep of voor Voorne zinvolle combinaties van groepen nagegaan of er relevante veranderingen waren opgetreden in het aantal soorten over de 31 onderzochte hokken, de 'zeldzaamheidswaarde' over de 31 onderzochte hokken en het aantal hokken van voorkomen van de soorten uit die oecologische groep. Hoewel in een groot aantal hokken meer soorten zijn gevonden dan bij de voorgaande inventarisatie, is het totaal aantal gevonden soorten afgenomen. Daar in de meeste hokken de gemiddelde zeldzaamheidswaarde is afgenomen, wordt geconcludeerd dat voor Nederland zeldzame soorten zijn afgenomen ten opzichte van algemene soorten. De resultaten van de floristische analyse wijzen op een vooruitganlg van sterk door de mens beïnvloede milieus, storingsmilieus, voedselrijke en ruige situaties en vegetatietypen aan het einde van de successiereeks (struwelen, zomen, bossen). Achteruitgang heeft plaatsgevonden in typische duinvegetaties die meer in het begin en midden van de successiereeks staan : stuifduinen, natte duinvalleien en duingraslanden. Ondanks een aantal bedenkingen die tegen de opzet en uitwerking van dit onderzoek in te brengen zijn, lijken deze resultaten toch een aannemelijke afspiegeling te vormen van de veranderingen die zich in het Voornse kustgebied hebben voorgedaan en nog steeds voordoen.

Year: 1982
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/5049e444ef163
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://scripties.fwn.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.