Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bruikbaarheid van Software paketten voor produktie scripties

By A. Bakema

Abstract

Deze scriptie is gemaakt voor het Studentenbureau UMCG (in het vervolg “Studentenbureau”). Het Studentenbureau verzorgt binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (vanaf nu: UMCG) afstudeerstages voor niet-medische en -verpleegkundige studenten. Elke student die via het Studentenbureau afstudeert moet zijn scriptie aanleveren in een speciaal format. Voor het omzetten van de scriptie is een sjabloon in Word en auteursinstructie gemaakt die de student handvaten moet bieden voor het omzetten van de scriptie. Veel studenten ondervinden veel problemen bij het omzetten van de scriptie. Hierdoor ontstaan veel frustraties. De staf van het Studentenbureau die de ingeleverde scripties op lay-out nakijken hebben last van veel nawerk, omdat studenten door de problemen bij het omzetten de scriptie niet altijd volgens de regels kunnen inleveren. Gemiddeld besteed de staf een dagdeel aan het nakijken en verbeteren van de inhoud van de scriptie. Daarnaast heeft de staf soms nog 2 tot 3 uur tijd nodig aan het verbeteren van de voorkant. Doelstelling Het doel van dit onderzoek is het wegnemen of het verminderen van de frustraties die studenten ondervinden bij het omzetten van hun scriptie naar het Studentenbureau-format (in het vervolg “de format”). Aan de hand van een aantal onderzoeken zullen er een aantal aanbevelingen voor verbetering van de huidige situatie zoals deze boven beschreven is. De bedoeling is dat door het verbeteren van de situatie voor de studenten de situatie voor de staf ook verbeterd. Doordat studenten hun scripties beter kunnen afleveren heeft de staf minder nawerk. Methode Eerst is de huidige situatie beoordeeld door middel van enquêtes aan alumni van het Studentenbureau (in het vervolg “alumni”) die gebruik maakten van het huidige systeem. Die uitkomsten gaven inzicht in de inhoudelijke problemen. Daarnaast werd meegekeken met een aantal huidige studenten die hun scriptie gingen omzetten naar de format. Na het omzetten werden ze geïnterviewd. In combinatie met de uitkomsten van de oriënterende enquête onder de alumni ontstond een goed beeld van de situatie. Aan de hand van deze informatie zijn een aantal mogelijke oplossingen naar voren gekomen. Omdat het ook een optie was om nieuwe software te gebruiken zijn er verkennende gesprekken geweest met deskundige docenten van de Hanzehogeschool, richting Communicatiesystemen. Zij verschaften informatie over potentiële softwarepakketten met hun voor- en nadelen. Uiteindelijk werd gekozen voor een softwarepakket en werd deze getest middels een usabilityonderzoek. Dit leverde een aantal conclusies en aanbevelingen op. Deze worden geïmplementeerd voor het oplossen van de geschetste problematiek. Resultaten Veel problemen die zich voordoen bij het omzetten van een scriptie, worden niet behandeld in de auteursinstructie. Daardoor lopen studenten vaak vast en verliezen ze veel tijd. Er is niet gekozen voor een nieuw programma. Daar is wel onderzoek naar gedaan, maar de programma’s die geschikt zijn voor het opmaken van teksten zijn vaak erg uitgebreid. Het kost de student te veel tijd om thuis te worden in een dergelijk programma. Het doel was juist om het omzetten makkelijker te maken, door een professioneel programma in te schakelen wordt het voor de student alleen maar lastiger om de scriptie om te zetten. Conclusies Uit alle tests bleek dat de huidige auteursinstructie bij de format te gebrekkig is. Deze moet uitgebreider gemaakt worden. Naast de auteursinstructie moet ook de sjabloon zelf in Word vernieuwd worden. Een aantal softwarepakketten voldoet wel aan de eisen om het probleem op te lossen, maar veroorzaken weer andere problemen. Vaak zijn dit professionele opmaakprogram-ma’s die te ingewikkeld zijn. Bovendien hebben studenten een redelijke basiskennis van Word waarmee ze overweg kunnen. Aanbevelingen De belangrijkste aanbevelingen zijn: -Het vernieuwen en uitbreiden van de auteursinstructie. -Het vernieuwen van de sjabloon van het binnenwerk van de format. -Het vernieuwen van de sjabloon van het buitenwerk van de format.

Year: 2009
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4c2895ce95b37

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.