Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Functional limitations associated with mental disorders: inescapable fact or avoidable reality?

By Martine Albertine Buist-Bouwman

Abstract

Psychische aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen, zorgen vaak voor functionele beperkingen zoals verminderd vermogen om voor jezelf te zorgen, problemen met het onderhouden van vriendschappen, ziekteverzuim en nog veel meer. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de sterkte van het verband tussen psychische aandoeningen en de soort en ernst van deze functionele beperkingen. In dit proefschrift wordt dit verband nader onderzocht in de bevolking. De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden omschreven: (1) Psychische aandoeningen gaan gepaard met andere functionele beperkingen dan lichamelijke aandoeningen, maar ze beperken het functioneren minstens even ernstig. (2) Lichamelijke en psychische aandoeningen komen vaak samen voor bij dezelfde persoon en dit leidt tot veel ziekteverzuim. (3) Het ziekteverzuim dat samenhangt met depressie wordt vooral veroorzaakt door concentratieproblemen en gevoelens van schaamte. (4) Na herstel van een depressie herstelt het functioneren ook in de meerderheid van gevallen. Bij mensen die na hun depressieve episode niet volledig herstellen in hun functioneren komen vaker ook een angststoornis, verslaving, of lichamelijke aandoening voor en deze mensen ervaren minder steun uit hun sociale netwerk dan mensen die wel volledig herstellen. Hoewel er nog onduidelijkheid blijft bestaan over welke factoren een positieve en negatieve invloed hebben op functioneren, blijkt uit dit proefschrift duidelijk dat niet iedere aandoening bij iedereen tot evenveel functionele beperkingen leidt. Behandelingen die niet direct leiden tot een afname in de ernst en het aantal psychische symptomen, maar wel zorgen voor verbeteringen in het functioneren, zouden dan ook niet als zonder succes moeten worden beschouwd.

Topics: Psychische stoornissen, Ziekte, Ziekteverzuim, Proefschriften (vorm); medische psychologie
Year: 2007
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/471c7371cf990
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/30489... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.