Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Motivation with Share-Based Pay – a Study of the Employee Share Scheme in Amagerbanken

By Thomas Crone, Thomas Kilde Krath, Johan Kristensen and Marie Louise Møller

Abstract

I dette projekt undersøges, om aktiebaseret aflønning kan motivere medarbejderne uden for ledelsen. Der ses på Amagerbankens tildeling af medarbejderaktier til alle sine medarbejdere, og på baggrund af en analyse af kontraktforholdet og en websurvey konkluderer vi, at medarbejderaktier ikke motiverer medarbejderne. Vi sporer en generel uvidenhed om programmet og i øvrigt konstaterer vi, at belønningen for en merindsats er for lav. Medarbejderaktierne medvirker alene til at undgå en utilfredshed med lønniveauet. De begrænser freeriderproblemet, men da det ikke er klart, hvad medarbejderne skal gøre for at få en belønning, virker medarbejderaktierne isoleret set ikke motiverende. Vi anbefaler Amagerbanken at lade aktieløn indgå i en tredelt lønkontrakt bestående af en grundløn, en individuel performancebaseret løn og en løn baseret på hele virksomhedens performance i form af aktieoptioner. Herved modvirkes incitamentet til at freeride, mens medarbejderen samtidig kan se, hvad vedkommende skal gøre for at få sin belønning. Det er dog vigtigt at vurdere aktieløn i forhold til den helhed, som et ansættelsesforhold udgør

Topics: motivation, herzberg, lawler, principal-agent-teori, pa-teori, principal, agent, aktieløn, præstationsløn, performanceløn, medarbejderaktier, aktieoptioner, løn, incitament, incitamentsstrukturer, Amagerbanken
Year: 2007
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2609
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/1800/260... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.