Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Folkeafstemninger - Vejen til et legitimt EU

By Line Andersen, Ask H. Krogh, Jens A. Andersen, Morten Harboe and Camilla L. Christensen

Abstract

Projektbeskrivelse: Med udgangspunkt i David Beetham og Christopher Lords Legitimacy and the European Union analyseres, hvordan danskernes opfattelse af den Europæiske Union (EU) som legitimt politisk system påvirkes af EU-folkeafstemninger. Med inspiration fra den kritiske realisme og Max Webers idealtyper diskuteres mulige kausale sammenhænge for dermed at kunne afdække hvilke underliggende mekanismer, som folkeafstemningerne påvirker. Afslutningsvis konkluderes det, at folkeafstemninger kun på kort sigt kan ses som en substantiel faktor i forhold til danskernes opfattelse af EU som et legitimt system. Abstract: Based on David Beetham and Christopher Lord’s Legitimacy and the European Union, an analysis of how the Danish perception of the legitimacy of the European Union (EU) as a political system is affected by the use of popular referenda on the EU issue, is conducted. Inspired by critical realism and Max Weber’s ideal types, the possible causal connections between the underlying mechanisms affected by the use referenda, are discussed. Finally, it is concluded that referenda only in the short term can constitute a significant variable in reference to the Danish perception of the EU as legitimate

Topics: eu, folkeafstemninger, legitimitet, beetham, lord, Weber, kritisk realisme, idealtyper
Year: 2006
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/2171

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.