Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Agenda 21 - i et institutionelt perspektiv

By Søren Loft Andersen, Mette Bladt, Amalie Hauge-Helgestad, Anders Kern Kernel and Nynne Staal Parvang

Abstract

Bæredygtighedsdiskursen er en blandt flere diskurser, der drejer sig om globale problemer. Den går ud på, at sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner skal integreres i problemløsning for at kunne afhjælpe fattigdom og miljøproblemer i verden. Diskursen bliver for alvor kendt igennem Brundtlandkommissionens rapport, Vor Fælles Fremtid, fra 1987 og bliver helt central på den internationale, politiske arena i forbindelse med FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Her bliver handlingsprogrammet for bæredygtig udvikling - Agenda 21 - vedtaget af 179 lande. I dag 14 år efter man underskrev handlingsprogrammet, har Agenda 21 i Danmark ikke det samme indhold som handlingsprogrammet fra Rio. En række institutionelle forhold har spillet ind i såvel den internationale udformning som den danske tolkning af bæredygtighedsprincipperne. Disse forhold er med til at forklare hvorfor Agenda 21 i Danmark overvejende er blevet behandlet som en miljøkonvention, og også hvorfor international Agenda 21 og dets institutionelle betingelser kan rumme en sådan tolkning. I dette projekt undersøger vi forholdene bag og følgerne af Agenda 21. Ved hjælp af John S. Dryzek undersøger vi bæredygtighedsdiskursen, som for alvor vinder indpas med Brundtland-kommissionens arbejde og Agenda 21s tilblivelse. Bæredygtighedsprincipperne som bliver formuleret i Agenda 21 drejer sig om bæredygtig social-, økonomisk-, kulturel- og miljømæssig udvikling, der skal integreres som en helhed i samtlige sektorer i de nationale forvaltninger. Vi undersøger vægtningen af de forskellige bæredygtighedsprincipper indeholdt i henholdsvis den version af Agenda 21 der blev vedtaget på FN-konferencen i Rio og den danske fortolkning. I et nyinstitutionelt perspektiv undersøger vi hvordan forskellige regulative, normative og kognitive forhold, har været med til at forme den internationale institution omkring bæredygtighed og den danske fortolkning

Topics: Agenda 21, institution, March, Olsen, Miljøministeriet, Dryzek, Torfing, Mac, Nielsen, diskurs, bæredygtighed
Year: 2005
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/1511

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.