Location of Repository

Bovin serum albumins faser i interaktion med anioniske surfactanter

By Rune A. Hartvig, Louise S. Christiansen, Tue Rasmussen and Anne D. Houg

Abstract

Surfactanten sodium dodecylsulfat (SDS) er en kendt denaturant, der blandt andet bruges i SDS polyakrylamid gel elektroforese. I denne rapport undersøges effekten af SDS og to andre relaterede surfactanter, sodium decylsulfat (SDeS) og sodium tetradecylsulfat (STS) på bovin serum albumin (BSA) ved differentiel scanning calorimetry (DSC). Transitions midtpunkter (Tm) og transitions enthalpier (ΔH) måles i molforhold intervallerne (surfactant:BSA) 0-190, 0-725 og 0-100 for henholdsvis SDS, SDeS og STS. Dette er for SDS og SDeS langt højere end hidtidige undersøgelser, mens STS er ubeskrevet i litteraturen. Dette er blevet gjort på baggrund af nye ITC resultater, der viser, at BSA, tilsat SDS, kan udfoldes yderligere ved molforhold, hvor det normalt regnes for allerede at være fuldkommen udfoldet. Denne observation undersøges og indgår i en samlet vurdering. Resultaterne viser, at surfactanternes carbonkædelængde har stor indflydelse på den stabiliserende effekt på BSA med stigende maximum Tm-værdier (Tm,max) i rækkefølgen STS<SDS<SDeS. Denne sammenhæng ses ligeledes for surfactant bindingstallet ved Tm,max. De opnåede resultater sammenlignes med andres data og beskrives i separate fasediagrammer for de tre surfactant-BSA systemer. BSA er fundet i tre forskellige konformationer; et nativt stadie, et denatureret stadie og for SDS-BSA systemet et yderligere udfoldet stadie, med et tab af sekundær struktur, formodentlig på grund af elektrostatisk frastødning af de BSA-bundne SDS molekyler. I området af molforhold fra nul til Tm,max observeres et bifase område, hvor denatureringen foregår i to forskellige transitioner. Dette stemmer overens med modellen foreslået af Shrake og Ross

Topics: Bovin serum albumin, BSA, surfactanter, anioniske surfactanter, SDS, DSC, protein interaktioner, faser, fasediagrammer
Year: 2005
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/1265

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.