Location of Repository

Kombinationseffekter af miljøfremmede stoffer

By Kristian Syberg and Henrik Pedersen

Abstract

Specialet omhandler mulighederne for at implementere hensynet til kombinationseffekter af miljøfremmede stoffer i den danske vandmiljøregulering. Med udgangspunkt to analyser (en eksperimentelt funderet økotoksikologisk analyse samt en empirisk funderet reguleringsmæssig analyse), blev det undersøgt i hvilket omfang det er muligt at implementere hensynet til den samlede kemikaliebelastning, i reguleringen af miljøtilstanden i de indre danske farvande. Analyserne viste, at det inden for det nuværende reguleringsparadigme er muligt at implementere dette paradigme med den nuværende videnskabelige viden. I forvaltningen opfattes problemets komplekse karakter som den største hindring for en sådan implementering, men specialets analyser viste at den største hindring er politisk vilje (herunder manglende ressourcer)

Topics: Kombinationseffekter, vandmiljøregulering, vandrammedirektivet, kemikalieregulering, isobologram, concentration addition
Year: 2005
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/1258

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.