Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

A népesség mint gazdaságföldrajzi tényező

By Attila Korompai

Abstract

A gazdasági élet minden rezdülése az emberrel kezdődik. Az ökonómia folyamatait is végső soron az ember működteti. Az etikus gazdálkodás eredményeinek haszonélvezője pedig maga a népesség. A népesség valójában a gazdasági élet alfája és ómegája. Szinte törvényszerű, hogy egy gazdaságföldrajzi tanulmánykötetet a népesség tárgyalásával kezdjünk.\ud E fejezet a népesség és a tér igen szerteágazó összefüggéseinek legfontosabb elemeit tárgyalja, érintve a területi differenciákat és a népességgel kapcsolatos globális hatásokat is. A téma központi szerepköre miatt szakmegkötés nélkül ajánlható a közgazdaságtan általános kérdéseihez és a gyakorlati gazdálkodáshoz kötődő szakok hallgatóinak is. Haszonnal forgathatják a társadalomtudomány különböző területei iránt érdeklődő olvasók is

Topics: Geography, Economic development
Publisher: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék
Year: 2013
OAI identifier: oai:unipub.lib.uni-corvinus.hu:1125

Suggested articles

Citations

 1. (2001). á C s t. 2004: A foglalkoztatás növelése, mint a vidékfejlesztési stratégia központi kérdése. – Kézirat, MTA RKK ATI, Kecskemét ko V á C s z.
 2. á C s z. 2002b: Népesség- és településföldrajz. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest ko z M a G. 1995:Városmarketing, mint a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze – Tér és Társadalom 9.
 3. (2012). Bubbles and financial crisis. Bubbles and Total Factor Productivity.
 4. (2010). Budapest RU b e n s t e i n,
 5. (2008). Changing Narratives on EU Multi-level Space in a Globalizing Era: How Hungary as a National Space became Part of the Story.
 6. (1997). Cheltenham ke at i n
 7. (1996). e s na G y J. (szerk.) 2005: Regionális elemzési módszerek.
 8. G a á. 2011: A nemi egyenlőtlenség és annak háttere a dél-ázsiai országok oktatásában.
 9. G a á. 2012: A regionális gazdasági fejlettségi különbségek társadalmi háttere Indiában az ezredfordulón.
 10. (1995). h a l k ó G. 2007a: A turizmuselmélet alapjai. – Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Mi C h a l k ó G. 2007b: Magyarország modern turizmusföldrajza. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs Mi t C h e l l, W.
 11. (2001). h n i t z e
 12. (2000). ho y l e
 13. (2001). International Economics.
 14. (2011). Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről. – KSH, Budapest KSH 2012a: A 25. népesedési világnap alkalmából.
 15. (1904). k i n D e
 16. (2007). k i n n o n
 17. (2008). ke at i n
 18. ke r T e S i g. – ké z D i g. 2011: The Roma/Non-Roma Test Score Gap in Hungary.
 19. (2012). ki n n a n , C. – to W n s e n
 20. (2012). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest th ü n e n
 21. (1993). ko c S i S é. – Sz a B ó k. 2000: A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. – Oktatási Minisztérium, Budapest ko h n
 22. (2011). kU b a s s e k J.
 23. (2004). le n G y e l i. – Re C h n i t z e
 24. (1993). Modern Governance: New Government-Society Interactions – Sage, London ko R o M P a i A. 2003: A fenntartható fejlődés és a természeti erőforrások. – In:
 25. (1993). Multinational Financial Management. – sh o R t
 26. (2003). ob s t f e l
 27. (2010). oh a n i a n ,
 28. (1999). Pe t i t e V i l l
 29. (2012). Pi n T é r R.
 30. (1990). Pi s k ó t i i. – Da n k ó l. – sC h U P l e R h. 2002: Régió és településmarketing. – Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest Po R t e
 31. (2012). Population Reference Bureau:
 32. (2002). PR o b á l D f.
 33. (2003). Regionális gazdaságtan – Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára.
 34. Ro s t o V á n y i zs. 2002: Nemzeti eszmék és folyamatok az iszlám világban. – In: ba l o G h a.
 35. (2012). sC h W e i t z e
 36. (1995). Size of municipalities, efficiency and citizen participation: a crossEuropean perspective. – Environment and Planning C: Government and Policy 4.
 37. (2001). Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities. –
 38. (2006). sz a b ó k. – há M o R i b.
 39. sz a l k a i i. 1990: A monetáris irányítás. – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest sz a R V á k t. 2004: A digitális szakadék, mint új periféria-képző jelenség.
 40. (2002). Sz e l é n y i i. 1992: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyaroszágon. – Akadémiai Kiadó, Budapest sz e n t e s t.
 41. (1999). t i n
 42. (1990). The borderless world. – Harper, New York Pa C i o n e
 43. (1999). The New „Geographical Turn” in Economics: Some Critical Reflections. –
 44. (1999). The Role of Geography in Development.
 45. tó z s a i. 2001: Az eladható település
 46. tó z s a i. 2008: E-government – elektronikus közigazgatás.
 47. (1995). tó z s a i. 2010: Településfejlődés. – In: tó z s a i. – Jó s z a i a. – lá s z l ó l.: Stratégiai településirányítás 3. – Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Tö r ő c S i k m.
 48. (2006). tR ó n z s. 2010: Criteria for the efficient use of cohesion support.
 49. tR ó n zs. 2005: A többszintű kormányzás koncepciójának megjelenése a strukturális alapok 1988-as reformjától az EU alkotmányáig. – Kézirat.
 50. tR ó n zs. 2008: Az uniós beavatkozás indokai, formái. Elméletek és empíria a konvergencia és a tőketranszferek kapcsolatáról.
 51. tR ó n zs. 2009: Examing the impact of European regional policy.
 52. (2000). Új trendek és stratégiák a világgazdaságban. Vállalatok, államok, nemzetközi szervezetek. – Akadémiai Kiadó, Budapest sP y k M a n , N.
 53. (1986). V á R i a. 2002: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. – Kjk-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest Wa l t o n
 54. Váckisújfalu ko V á C s z. 2002a: Az urbanizáció jellemzői Kelet-Közép-Európában a posztszocialista átmenet idején.
 55. (2009). Városfejlesztési Kézikönyv – kézikönyv a városok számára. – Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért felelős Szakállamtitkárság, Budapest o’bR i e n
 56. (1998). What’s New About the New Economic Geography.
 57. (2001). z e g F a l v i gy. – lo y D l T.
 58. (1998). z k ó l. – Rá t z t. 2001: A turizmus hatásai.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.