Location of Repository

Eesti asulanimede transkribeerimisest ja käänamisest vene keeles

By Katrin Karu and Oksana Palikova

Abstract

<p>Artiklis käsitletakse probleemi, mis kerkib aeg-ajalt esile vene keelde tõlkijate ja vene keele toimetajate praktikas: kuidas tuleks sihtkeeles (vene keeles) kirjutada lähtekeele (eesti keele) pärisnimesid? Antud uurimuses keskendutakse ühe Eesti toponüümide rühma funktsioneerimisele vene keeles. Probleemi võib vaadelda kahest aspektist: kohanime transkribeerimine ja morfoloogiline vormistus. Transkribeerimisele on erialakirjanduses pööratud rohkem tähelepanu võrreldes kohanime morfoloogiaga. Viimase puhul lähtutakse pigem keelevaistust, mitte kindlatest reeglitest. Eesti asulanimede näitel vaadeldakse neid kahte aspekti lähemalt. Artikli lõpus antakse praktilisi soovitusi kõige rohkearvulisema asulanimede rühma moodustavate <em>a-lõpuliste </em>nimede kirjutamiseks venekeelses tekstis.</p>DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.1

Topics: toponüümid, praktiline transkriptsioon, ümberkirjutusreeglid, morfoloogia, keelekorraldus, Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, Finnic. Baltic-Finnic, PH91-98.5
Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics)
Year: 2009
DOI identifier: 10.5128/ERYa5.13
OAI identifier: oai:doaj.org/article:32643ec5b7c147c9990cfea3e2c873da
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dx.doi.org/10.5128/ERYa... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1736-2563 (external link)
  • http://www.rakenduslingvistika... (external link)
  • https://doaj.org/article/32643... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.