Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

CHAY KARAGACH’S POEM CONSISTENCY EVALUATION RELATED TO SOCIOCULTURAL STRUCTURE OF KASHQAI TURKS <br> ÇAY KARAGAÇ ŞİİRİ BAĞLAMINDA KAŞKAY TÜRKLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL YAPISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

By Mehmet KARAASLAN

Abstract

Kashqai turks who lives as an extended formation in South ofIran,such as these cities shehreza,Firuzabath.Merv Desht Abade ,arenomadic community .Kashqais ;who lives in ıran about twenty-fivemillion Azeri turks and the most crowded third Turkish communityapproximently three million population than after Turkomans .KashqaiTurks were settled in place gradually at being begun of Shah.Today onlyfew of them are able to spend their life as a nomadic. Huseyin Ali Kaimiwho is a nomadic Kashqai Turk had tried to explain all his life by askingto him passed in sorrow of nomads„‟Kashqai Region‟‟,happened to hislife,differences of Kashqai‟s today condition and old condition,the historyof Kashqai Turks‟,traditions,culture,have a heart to heart talk withKaragach Creek which placed in migratin route. It can be possible to seemany aspects of Kashqai Turks as a written out free form folkpoem,epics over one hundred fifty pieces in verse,and can be possible tofeel with his verses the missing of old Kashqai Turks‟culture by losing incity life and being exposed to assimilation among the dominantcomponent. In studies ,it is aimed to introduce the total kashqaiculture, using for defining Karagach river as a metaphore and HuseyinAli Kaimi who is an important representative of lover style culturetradition this important frame of poem both giving information aboutKashqais and can be called „‟Shehriyar of south‟‟ the poem of Kaimi andChay Karagach to Turcology. <br> <br> Kaşkay Türkleri İran‟ın güneyinde Şehrıza, Şiraz, Firuzabat, Merv Deşt, Abade gibi muhtelif şehirlere dağılmış olarak yaşayan konargöçernitelikli bir topluluktur. Kaşkaylar; İran‟da yaşayan yaklaşık yirmi beşmilyon Azeri Türk‟ünden ve Türkmenlerden sonra tahminen üç milyonubulan nüfuslarıyla en kalabalık üçüncü Türk topluluğudur. KaşkayTürkleri Şah zamanından başlanarak yavaş yavaş meskûn halegetirilmiştir. Bugün de ancak çok az bir kısmı geleneksel göçebeyaşantısını sürdürebilmektedir. Hüseyin Ali Kaimi konargöçer bir KaşkayTürkü olarak bütün ömrünü “Kaşkay Eli”nin içinde geçirmiş obanındertlerini, başından geçenleri, Kaşkayların şu anki halleriyle eski halleriarasındaki farkları, Kaşkay Türklerinin tarihini, geleneğini, kültürünü;göç güzergâhı üzerinde bulunan Karagaç Çayı ile dertleşerek ona sorularsorarak anlatmaya çalışmıştır. Koşma destan biçiminde kaleme alınmışbu yüz elli kıtayı aşkın manzumede birçok yönüyle Kaşkay Türklerinigörmek, şehir hayatının içerisinde kaybolmaya ve hâkim unsurlararasında erimeye yüz tutmuş kadim Kaşkay kültürünün, özlemini, onunmısralarıyla hissetmek mümkündür. Yapılan çalışmada, Karagaç nehrinibir metafor olarak topyekun bir Kaşkay kültürünü tanımlamak içinkullanan ve aşık tarzı kültür geleneğinin önemli bir temsilcisi olanHüseyin Ali Kaimi‟nin bu önemli şiiri çerçevesinde Kaşkaylar hakkındabilgi vermek öte yandan Güney‟in Şehriyarı diyebileceğimiz Kaimi‟yi ve Çay Karagaç şiirini Türkoloji dünyasına tanıtmak amaçlanmıştır

Topics: Qashqai Turks, Kaimi, Karagach <br> Kaşkay Türkleri, Kaimi, Karagaç, Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, History (General) and history of Europe, D, Social Sciences, H
Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık
Year: 2011
OAI identifier: oai:doaj.org/article:220bbe83de134350bba80975952750fe
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1308-2140 (external link)
  • http://www.turkishstudies.net/... (external link)
  • https://doaj.org/article/220bb... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.