Location of Repository

Centile charts of motor development in girls aged between 7.5–19.5 from the Kujawsko-Pomorskie district Centilové stupnice motorického vývoje u dívek ve věku 7,5–19,5 roku z kujavsko-pomořského kraje

By Marek Napierała

Abstract

The aim of the research was to present motor development with the help of centile charts, where the centile curves determine particular parts of the population: 3, 10, 25, 50, 75, 90 and 97 percentile. The research was conducted in the spring of 2001. A survey of 11 803 girls aged between 7.5 and 19.5 years old, from various types of rural and urban schools of the Kujawsko-Pomorskie district, was conducted. Centile charts make it possible to observe the process of the development of the examined characteristic, to answer the question as to whether an individual is at the level which is characteristic of a certain age, and, in case of aberrations, to come to a conclusion that the process of growth is disturbed. While determining the centile position one can become familiar with the level of development of an individual against calendar individuals of the same age. The value of C50 determines the calendar age of an individual. The results of the empiric research shows that the curve of the individual development of a child "wanders" within some channels, which is quite normal and does not mean a distortion of development. Cílem výzkumů bylo představit motorický vývoj pomocí centilových stupnic, kdy centilové křivky určují jisté části populace: 3, 10, 25, 50, 75, 90 a 97 percentil. Výzkumy byly prováděny na jaře roku 2001. Týkaly se 11 803 dívek ve věku mezi 7,5 a 19,5 lety z různých typů venkovských a městských škol kujavsko-pomořského kraje. Centilové stupnice umožňují sledovat proces vývoje zkoumaných charakteristik, zodpovědět na otázku, zda se jednotlivec nachází na úrovni charakteristické pro určitý věk a – v případě odchylek – dospět k závěru, že proces růstu je narušený. Při stanovování centilové pozice je možno poznat úroveň vývoje jednotlivce ve srovnání s jednotlivci téhož kalendářního věku. Kalendářní věk jednotlivce určuje hodnota C50. Výsledky empirických výzkumů ukazují, že křivka individuálního vývoje dítěte se klikatí v mezích určitých kanálů; to je však normální a neznamená to deformaci vývoje

Topics: Motor fitness of girls, centile charts, Sports, GV557-1198.995, Recreation. Leisure, GV1-1860, Geography. Anthropology. Recreation, G, DOAJ:Sports Science, DOAJ:Social Sciences, Sports medicine, RC1200-1245
Publisher: Palacky University
Year: 2006
OAI identifier: oai:doaj.org/article:388da55adec04cc9a34022bed741a685
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-8312 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1212-1185 (external link)
  • http://www.gymnica.upol.cz/ind... (external link)
  • https://doaj.org/article/388da... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.