Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

XVI. Yüzyılda Aclun Şehri Ve Kasabalarının Nüfusu <br> The Population Of Ajlun And Ajlun’s Township In The Sixteenth Century

By Ünal TAŞKIN

Abstract

Locating in the borders of Jordan today, Ajlun is a city which hasan altitude of 1000 meters. Geographically it is surrounded with Gavrin the West, Syria desert (Hamad) in the east, Yermuk in the North andVadi-i Zerka in the South. Today it is an accomodation unit connectedto the city of Irbit of Jordan.Ajlun came under the rule of Ottoman as a result of Egyptexpedition and was rationalized as a sanjak connected to province ofDamascus. As it was considered as a defence line against crusaders, acastle was built there in the era of Ayyubids and because of this reasonit was also called Kalatu’l-Aclun. Used as a detention colony in the eraof Mamelukes, Ajlun became one of the important transition point inthe route of Damascus and Iraq by developing in time. It was a route forDamascus pilgrims in the era of Ottoman. Even in that era the governerof sanjak had the responsibility of maintaining the road safety of thosepilgrims. In Ajlun several economic activities were carried out. In thecity open bazaar was set up and the goods were presented there.Several properties in the city were allocated to Sultan Berkukfoundation.Being one one of the small cities of the area in the 16th century,Aclun was constituted of 8 nahiye. Lacking of the feature of beingcrowded in terms of population, Ajlun hosted Muslims generally while itwas also possible to mention a small community of Christians.In this work township, disctricts and population of the city in the16th century are tried to be detected according to the Tahrir defters. <br> Bugün Ürdün devleti sınırları içerinde yer alan Aclun, denizden yüksekliği 1000 m olan bir yerleşim yeridir. Coğrafi olarak batıda Gavr, doğuda Suriye Çölü (Hamad) kuzeyde Yermuk ve güneyde ise Vadi-i Zerka ile çevrilidir. Bugün Ürdün’ün İrbit iline bağlı bir yerleşim yeridir. Aclun, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucu Osmanlı topraklarına katılmış ve Şam eyaletine bağlı bir sancak olarak teşkilatlandırılmıştır. Özelikle haçlılara karşı savunma hatlarından biri olarak düşünüldüğünden, Eyyubiler devrinde burada bir kale inşa edilmiş ve bu sebepten Kalatü’l-Aclun olarak da anılmıştır. Memluklular devrinde bir sürgün yeri olarak kullanılan Aclun, zamanla gelişerek, Şam ve Irak güzergâhında önemli geçiş noktalarından biri haline gelmiştir. Osmanlılar devrinde ise Şam hacılarının kullandığı yollardan biridir. Hatta o devirde bölgenin sancakbeyinin, bu hacıların yol güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Aclun şehrinde birtakım ekonomik faaliyetler yapılmaktaydı. Şehirde pazar kuruluyor ve ürünler burada sunuluyordu. Şehirdeki birtakım emlak ise Mısır’daki Sultan Berkuk vakfına tahsis edilmişti. XVI. Yüzyılda bölgenin küçük şehirlerinden biri olan Aclun, idari bakımdan 8 nahiyeden oluşmaktaydı. Nüfus olarak da kalabalık bir merkez olma özelliğinden yoksun olan Aclun şehrinde, genel itibariyle Müslümanlar meskûn iken az da olsa bir Hıristiyan cemaatinden bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılda Aclun şehrinin kasabaları, mahalleleri ve nüfusu tespit edilmeye çalışılmıştır

Topics: Ajlun, districts, population <br> Aclun, Mahalle, Nüfus, Philology. Linguistics, P1-1091, Language and Literature, P, DOAJ:Linguistics, DOAJ:Languages and Literatures, History (General) and history of Europe, D, Social Sciences, H
Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık
Year: 2013
DOI identifier: 10.7827/TurkishStudies.5519
OAI identifier: oai:doaj.org/article:3ce813252dc64d21946389d3bf8138e1
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1308-2140 (external link)
  • http://www.turkishstudies.net/... (external link)
  • https://doaj.org/article/3ce81... (external link)
  • http://dx.doi.org/10.7827/Turk... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.