Location of Repository

Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter

By Peter Sørensen, Erling Nielsen and Jørgen E. Olesen

Abstract

Udbytter målt i sædskifteforsøg i Foulum 2010 og 2011.\ud \ud Resultater fra det langvarige sædskifteforsøg på Foulum viser, at sædskifter med grøn-gødningsafgrøde giver højere udbytter end i tilsvarende sædskifter uden grøngødning. Dette gælder i de første 2 år efter nedpløjning af grøngødning, mens der kun var udbytte effekt af grøngødningen i ugødet vårbyg det 3. år efter ompløjning af grøngødningen. I sædskiftet uden grøngødning var der generelt gode udbytteeffekter af kvælstoffikse-rende efterafgrøder. Konsekvent anvendelse af kvælstoffikserende efterafgrøder har haft næsten samme positive effekt på udbytter som en helårs grøngødningsafgrøde i sædskif-tet

Topics: Crop combinations and interactions, Farming Systems, Crop husbandry, Farm nutrient management
Year: 2012
OAI identifier: oai:orgprints.org:21819
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.