Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret

By Håvard Steinshamn, Steffen Adler, Kari Marie Njåstad, Erling Thuen and Jens Hansen-Møller

Abstract

Planteøstrogena formononetin og daidzein blir i stor grad omsatt til equol og vidare til ukjende sambindingar i vomma. Nedbrytinga av planteøstrogena i vom var sterkare i surfôr laga på raigras og langvarig artsrik eng enn i surfôr laga av timoteieng eller kortvarig eng med raudkløver. Attfinninga av planteøstrogena var størst i gjødsel og minst i mjølk. Omsetjinga av equol i kroppen (intermediær) var avgrensa av fart (rate limiting) medan dette synest ikkje å vere tilfelle i vom og tarm

Topics: Dairy cattle, Pasture and forage crops, Food security, food quality and human health, Feeding and growth
Publisher: UMB
Year: 2011
OAI identifier: oai:orgprints.org:18818
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.