Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kombinert næringstilførsel og plantevern i økologisk grønnsakdyrking med lite husdyrgjødsel ved bruk av Jorddekke (Plantehakk) og Grønngjødslingsvekster (JPG-prosjektet)

By 

Abstract

Målet med JPG prosjektet var å spre kunnskap om hvordan økologisk grønnsakdyrking kan gjennomføres med bruk av jorddekke eller grønngjødslingsvekster under norske forhold, basert på nylig avsluttet og pågående forsknings- og utviklingsarbeid. Hensikten var å få flere praktikere interessert i en metode som kan være godt egnet der man har mer areal tilgjengelig enn det man ønsker å dyrke grønnsaker på, og ikke ønsker å holde husdyr

Topics: Crop combinations and interactions, Weed management, Composting and manuring
OAI identifier: oai:orgprints.org:5961
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.