Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kvælstofoptagelse i afgrøde og ukrudt ved placeret handels- og husdyrgødning

By Jens Petersen

Abstract

Ved tilførsel af kvælstof i såvel husdyrgødning som handelsgødning bliver kun omkring 60% af det mineralske kvælstof optaget i afgrøden i den første vækstsæson, mens den resterende del fastlægges i jorden (immobiliseres). I forhold til indarbejdning af gødningen i jorden giver direkte nedfældning i koncentrerede strenge minimal kontakt med jorden, hvorved en større del af det tilførte kvælstof forbliver plantetilgængeligt, men hvilken betydning har gødningsstrengens placering for afgrødens optagelse af det tilførte kvælstof

Topics: Crop combinations and interactions, Weed management, Composting and manuring
Year: 2005
OAI identifier: oai:orgprints.org:4651
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.