Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Emergianalys – hur gör man?

By Charlotte Lagerberg

Abstract

Detta utbildningsmaterial om emergianalys vänder sig till universitets- och högskolestuderande samt övriga intresserade av analysverktyget emergianalys. Materialet består av en animerad textdel, som översiktligt beskriver metodiken och teorin bakom verktyget, samt en serie exempel och övningsmallar. \ud \ud Exempel och övningsmallar är avsedda att stimulera till egen akademisk lek med verktyget emergianalys. Utbildningsmaterialet gör inte anspråk på att vara heltäckande utan används med fördel i samband med en kurs eller gruppdiskussioner kring resursanvändning och miljöpåverkan ur ett systemperspektiv. Eftersom metodiken kring emergianalys utvecklas mycket snabbt, rekommenderar jag läsaren att komplettera med den senaste vetenskapliga litteraturen inom området. \ud \ud Arbetet finansierades av Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete/IPC vid SLU. Ett stort tack vill jag rikta till Johan von Feilitzen och Magnus Torssell vid IPC, SLU, som fört in materialet i internetformat och utfört animeringarna. SLU innehar upphovsrätten (copyrighten) till hela detta utbildningspaket. SLU förutsätter att all användning av materialet sker med hänvisning till författare och upphovsrättsinnehavare samt med angivande av fullständig referens

Topics: Research methodology and philosophy, Specific methods
Year: 2000
OAI identifier: oai:orgprints.org:2845
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.