Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Struktura i właściwości warstw wierzchnich po obróbce cieplno-chemicznej na wybranych materiałach rozprawa doktorska /

By Marcin. Goły

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Rola warstwy wierzchniej, technologiczna, eksploatacyjna warstwa wierzchnia, zużycie tribologiczne, ścierne, strukturalne mechanizmy towarzyszące ścieraniu, zużycie nietribologiczne, obróbka cieplno-chemiczna, rodzaje, charakterystyka obróbek cieplno-chemicznych, matematyczny opis obróbki dyfuzyjnej, mechanizmy procesu dyfuzji, dyfuzja mechanizmem wakansowym, międzywęzłowym, wymiany pierścieniowej, bezpośredniej, mechanizmami zagęszczania sieci krystalicznej, czynniki wpływające na proces dyfuzji, obróbka w złożach fluidalnych, proces aluminiowania dyfuzyjnego, zastosowanie, charakterystyka procesu aluminiowania dyfuzyjnego, własności faz z układu Fe-Al, proszkowe fluidalne i konwencjonalne aluminiowanie dyfuzyjne, aluminiowanie z użyciem ciekłego metalu, metodyka, charakterystyka wybranych dyfrakcyjnych technik badawczych w badaniach warstw wierzchnich, efektywna głębokość wnikania, matematyczny opis kształtu linii dyfrakcyjnej, pomiar steksturowania krystalitów, naprężeń własnych, parametrów sieci krystalicznej faz, analiza stopnia uporządkowania nadstruktur, badania własne, materiał badań, metodyka eksperymentu, wyniki badań dla podłoża ze stali duplex, mikrostruktury warstw dyfuzyjnie aluminiowanych, badania dyfrakcyjne, rentgenowska jakościowa analiza fazowa, analiza wskaźników tekstury krystalograficznej, wyniki pomiaru makroskopowych naprężeń własnych, analizy stopnia uporządkowania, badania własności mechanicznych, pomiary mikrotwardości, odporności na ścieranie, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia SEM, mikroanaliza chemiczna EDX, analiza procesu dyfuzji, obliczenia, pomiary, badania dyfuzyjnego fluidalnego aluminiowania dla podłoża miedzianego, mikrostruktury warstw naaluminiowanych na podłożu miedzi, dyfrakcyjna analiza strukturalna, jakościowa, analiza wskaźników tekstury krystalograficznej, pomiar makroskopowych naprężeń własnych, badania mikrotwardości, analiza procesu dyfuzji, obliczenia, pomiary, analiza SEM, EDS, podsumowanie wyników aluminiowania miedz

Topics: Metale, obróbka cieplno-chemiczna, Fluidyzacja, Obróbka powierzchniowa, Metale, mikrostruktura, Aluminiowanie, Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2012
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013304303
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.