Article thumbnail
Location of Repository

Heavy Metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) concentrations in spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density in the Podhale region, Southern Poland

By Joanna. Korzeniowska

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 93-96.W artykule przedstawiono wpływ natężenia ruchu samochodowego na zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w świerku pospolitym Picea abies L. Próbki świerka pospolitego (dwuletnie igły) zostały pobrane wzdłuż dwóch dróg: o wysokim natężeniu ruchu (Kraków - Zakopane na odcinku Chabówka - Nowy Targ) oraz o niskim natężeniu ruchu (Łopuszna - Dursztyn na odcinku Łopuszna - Nowa Biała). Transekty, w których pobrano próbki, usytuowane były prostopadle do osi jezdni, w czterech odległościach od drogi (5 m, 10 m, 50 m i 100 m). Zauważono prawidłowość, że w miarę oddalania się od drogi koncentracje metali ciężkich, z wyjątkiem Cd, zmniejszały się. Stwierdzono również, że natężenie ruchu samochodowego miało wpływ na zawartość metali w igłach świerka. Różnice w zawartości metali wyrażone za pomocą współczynników koncentracji, w odległości 5 m od drogi, osiągały najwyższe wartości w przypadku niklu (2,6) oraz ołowiu (2,4) i miedzi (1,7).The aim of the paper was to determine influence of traffic density on heavy metal concentrations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in two years needles of spruce Picea abies L. along the roads of various traffic density located in the Podhale region, Southern Poland. The samples of Picea abies L. were collected along two roads: heavily frequented main road no. 95 Kraków - Zakopane between Chabówka and Nowy Targ and a district road of low traffic density no. 1644 Łopuszna - Dursztyn, between villages Łopuszna and Nowa Biała. The samples were collected along five transects: three at the road no. 95 and two at the road no. 1644 at the following distances from the road: 5 m, 10 m, 50 m and 100 m. Generally, metal concentrations descended according to the increasing distances from the road. The highest concentrations were stated in case of Cu, Ni and Pb at the distance 5 meters from the road Chabówka - Nowy Targ (10,1 ± 1,3 µg Cu/g; 2,9 ± 0,2 µg Ni/g and 2,4 ± 0,6 µg Pb/g), and the lowest concentrations with exception of Cd were stated for both mentioned roads at the distance 100 meters. Traffic density influenced heavy metal concentrations in spruce Picea abies L. The differences in metal concentrations along two roads were presented by concentration coefficients, calculated as quotient of metal concentrations at the roads of various traffic density. The highest concentration coefficients at the distance of 5 m were stated for: Ni (2.6); Pb (2.4) and Cu (1.7) and the lowest for Cd (0.5), Cr (0.9) and Zn (0.8).Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: metale ciężkie, świerk pospolity, Picea Abies L., biomonitoring, natężenie ruchu. KEYWORDS: heavy metals, spruce Picea Abies L., biomonitoring, traffic density, Podhale region, southern Poland

DOI identifier: 10.7494/geom.2012.6.1.43
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317184
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.