Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Application of model-based approach for testing dynamic systems

By Paweł. Skruch

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 109-110.Postęp technologiczny w dziedzinie elektroniki i informatyki spowodował w ostatnich latach zmiany w podejściu do projektowania systemów sterowania. Programowalne układy mikroprocesorowe stały się nieodłącznym elementem układów sterowania, zastępując rozwiązania analogowe, mechaniczne i elektromechaniczne. Modele matematyczne są nie tylko wykorzystywane w symulacjach komputerowych, w optymalnym doborze parametrów układu, w kalibracji układu, ale także z modeli generuje się kod źródłowy oraz testy. Testowanie układów sterowania polega na sprawdzeniu czy algorytm sterowania, który jest podany w postaci modelu, został prawidłowo zrealizowany w rzeczywistym układzie elektronicznym. Obecny stan wiedzy oferuje efektywne algorytmy i metody testowania dla systemów opisywanych przy użyciu algebry Boole'a, grafów czy też maszyn stanów, ale testowanie układów dynamicznych opisywanych za pomocą równań różniczkowych jest stosunkowo słabo wspierane przez odpowiednie narzędzia i metody. W pracy opisano podejście oparte na modelach, które może być wykorzystane do testowania układów dynamicznych implementowanych na maszynach cyfrowych. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednim przykładem.The paper presents an application of model-based approach for testing software systems with dynamic behavior. Model-based testing concept is introduced and explained. Mathematical model of the system under test is described by state space equations. Then, mathematical and implementation challenges associated with testing of the dynamic systems are briefly described. These challenges are related to notation of tests, calculation of test coverage, implementation of a test comparator and automatic generation of test cases. Some author's ideas and solutions are presented. An application example is given to illustrate theoretical analysis and mathematical formulation.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: testowanie w oparciu o modele, system dynamiczny, testy systemowe. KEYWORDS: model-based testing, dynamic system, system testing

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317148
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.