Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nadzór nad zarządzaniem bezpieczną eksploatacją i zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego na przykładzie ruchomych jednostek górnictwa morskiego - (ISM Code)

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski.Bibliogr. s. 107-[108].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy dokonano analizy zarządzania bezpieczeństwem opartego na uchwalonym przez IMO rez. A.741(18) Międzynarodowym Kodeksie Zarządzania Bezpieczeństwem, obowiązkowym standardzie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu oraz znowelizowanych wytycznych do wdrażania przez Administracje kodeksu ISM (Rez. A. 1022(26)) na przykładzie samopodnośnych morskich platform wiertniczo-produkcyjnych "Baltic Beta" o numerze IMO 8756588 oraz "Petrobaltic" o numerze IMO 8753940. Celem tego kodeksu jest zapewnienie na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, utracie życia i mienia, degradacji środowiska w tym środowiska morskiego, a tym samym dążenie do zminimalizowania błędów ludzkich i organizacyjnych (Human and Organisational Errors), które stanowią kilkadziesiąt procent wszystkich wypadków morskich. SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo na morzu, górnictwo morskie, system zarządzania bezpieczeństwem, kodeks ism, technologie offshore. ABSTRACT: The paper deals with the issue of analysis of Safety Management System supported on International Management Code for the Safe operation of ships and for Pollution Prevention and on Revised guidelines on implementation of The International Safety Management (ISM) Code by Administrations Res.A.1022(26), mandatory standard of the Safety Management System on the example of "Baltic Beta" IMO Nr 8756588 and "Petrobaltic" IMO Nr 8753940 Mobile Offshore Drilling Units. The objectives of the Code is to ensure safety at sea, prevention of human accidents, loss of life and investment goods, and avoidance of deterioration of the natural environment, in particular, to the marine environment, it means mostly in practice to minimization of Human and Organizational Errors - (HOE), which are the reason of much percentage of marine accidents. KEYWORDS: safety at sea, sea oil mining, safety management system, ism code, offshore technology

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318028
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.