Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu kinetycznym mocznika

By Przemysław Korohoda

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 792-793.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule opisano eksperyment pozytywnie weryfikujący tezę, iż za pomocą sieci perceptronowej możliwe jest zadowalająco dokładne szacowanie klirensu międzyprzedziałowego oraz obu objętości przedziałów w modelu dwuprzedziałowym, na podstawie danych modelujących wartości pomiarowe stężenia mocznika co 10 minut oraz dodatkowych danych liczbowych dostępnych pomiarowo w czasie rzeczywistej sesji dializacyjnej. W eksperymencie wykorzystano dziesięć tysięcy symulowanych sesji modelowych. Wykazano także, iż uzyskana wysoka precyzja szacowania wymienionych parametrów szybko maleje przy zmniejszeniu liczby wartości pomiarowych stężenia do 5 i 2 wartości w czasie sesji. SŁOWA KLUCZOWE: wielowarstwowa sieć perceptronowa, modelowanie hemodializy, model dwukompartmentowy. ABSTRACT: In the paper an experiment aimed at verification of the thesis that the multilayer perceptron network may be succesfully used to assess the intercompartmental clearance and the volumes of both compartments has been descibed. The results with satisfactory precision were obtained when data simulating measurements of urea in blood concentration every 10 minutes, accompanied by other numerical data available via measurement where applied. In the experiment a set of ten thousand simulated hemodialysis sessions were utilized. Additionaly, it has been shown, that the high precision of assessed parameters drops rapidly while reducing the number of measurements of the concentration values to 5 and 2 during each session. KEYWORDS: multilayer perception network, hemodialysis modelling, two-pool model

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011312059
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.