Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy)

By Adam Sagan

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 91-92.Dostępny także w wersji drukowanej.W artykule zaprezentowano zastosowanie skali Bolgera służącej identyfikacji efektów komunikacyjnych reklamy. Ocena niezawodności dziesięciopunktowej skali została przeprowadzona stosownie do dwóch podstawowych teorii pomiarów: klasycznej teorii testu, oraz teorii reakcji na pozycję

Topics: Badania marketingowe, Metody pomiarowe, Skalowanie wielowymiarowe, Analiza czynnikowa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000606
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.