Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach

By Władysław. Kędzior

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 40-41.Dostępny także w wersji drukowanej.Żywność, oprócz dostarczania niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, powinna charakteryzować się odpowiednią jakością zdrowotną. Wiąże się to z zawartością substancji obcych znajdujących się w środkach spożywczych. Wśród nich można wymienić substancje celowo dodane, powszechnie określane jako substancje dodatkowe do żywności. Celem artykułu była ocena zawartości azotanów i azotynów oraz fosforu w wybranych wędlinach

Topics: Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Jakość mięsa, Badania żywności, Dodatki funkcjonalne do żywności, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000567
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.