Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej)
Not a member yet
  11230 research outputs found

  Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce opis patentowy nr 221282 /

  No full text
  Zgłoszono 20 maja 2013 r.Zgłoszenie ogłoszono 24 listopada 2014 r. BUP 24/14.O udzieleniu patentu ogłoszono 31 marca 2016 r. WUP 03/16.Nr zgłoszenia P. 403944.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wibracyjną opis patentowy nr 221148 /

  No full text
  Zgłoszono 24 kwiecień 2012 r.Zgłoszenie ogłoszono 28 pażdziernika 2013 r. BUP 22/13.O udzieleniu patentu ogłoszono 29 lutego 2016 r. WUP 02/16.Nr zgłoszenia P. 398960.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Sposób i układ do przetwarzania chwilowej wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe opis patentowy nr 220542 /

  No full text
  Zgłoszono 05 czerwiec 2010 r.Zgłoszenie ogłoszono 19 grudzień 2011 r. BUP 26/11.O udzieleniu patentu ogłoszono 30 listopad 2015 r. WUP 11/15.Nr zgłoszenia P 391420.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Projekt robota inspekcyjnego do zbiorników z cieczą

  No full text
  Promotor: Mariusz Giergiel.Niepublikowana praca doktorska.Tyt. z ekranu tyt.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016.Zawiera bibliogr.Dostępna również w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Analiza odtwórcza badanie istniejących rozwiązań, istniejące modele kinematyki pojazdów gąsienicowych, istniejące konstrukcje robotów inspekcyjnych, istniejące metody inspekcji zbiorników, analiza twórcza model dwukołowy w kinematyce pojazdu gąsienicowego, identyfikacja OSI V modelu teoria, identyfikacja rozstawu kół modelu teoria, organizacja pomiarów i narzędzia analizy wyników pomiarów, wprowadzenie do eksperymentu pomiarowego, eksperyment pomiarowy narzędzia analizy, stanowisko pomiarowe, pojazd gąsienicowy, GML Camera Calibration, TEMA AutomotiveTM narzędzie analizy kinematyki, program pomiar prędkości, identyfikacja OSI V modelu eksperyment, identyfikacja rozstawu kół modelu eksperyment, weryfikacja modelu, analiza twórcza pozostałe koncepcje, analiza pracy w zbiornikach, obszary pracy robota w zbiorniku, problem ruchu po pionowej ścianie, problem ruchu po pochyłej ścianie, projekt robota inspekcyjnego do zbiorników z cieczą, wstępna koncepcja robota inspekcyjnego, koncepcja mechanizmu dokowania sondy na platformie robota inspekcyjnego, zasada działania systemu dokowania, mechanika systemu dokowania, symulacja działania systemu dokowania, istota algorytmu cięciw, przybliżenie okręgiem z metody najmniejszych kwadratów, makro estimator średnic, makro błąd estymatora średnic

  Sposób i układ do przetwarzania wielkości napięcia elektrycznego na słowo cyfrowe opis patentowy nr 220563 /

  No full text
  Zgłoszono 05 czerwiec 2010 r.Zgłoszenie ogłoszono 19 grudzień 2011 r. BUP 26/11.O udzieleniu patentu ogłoszono 30 listopad 2015 r. WUP 11/15.Nr zgłoszenia P 391421.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Urządzenie do pomiaru prostoliniowości pionowych prowadników obiektów ruchomych, zwłaszcza kabin dźwigów osobowych opis patentowy nr 220393 /

  No full text
  Zgłoszono 19 maj 2011 r.Zgłoszenie ogłoszono 03 grudnia 2012 r. BUP 25/12.O udzieleniu patentu ogłoszono 30 październik 2015 r. WUP 10/15.Nr zgłoszenia P 394946.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Układ z aparatem do sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją opis patentowy nr 221034 /

  No full text
  Zgłoszono 08 czerwiec 2011 r.Zgłoszenie ogłoszono 17 grudnia 2012 r. BUP 26/12.O udzieleniu patentu ogłoszono 29 luty 2016 r. WUP 02/16.Nr zgłoszenia P. 395170.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych opis patentowy nr 221147 /

  No full text
  Zgłoszono 24 kwiecień 2012 r.Zgłoszenie ogłoszono 28 pażdziernik 2013 r. BUP 22/13.O udzieleniu patentu ogłoszono 29 luty 2016 r. WUP 02/16.Nr zgłoszenia P. 398961.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Sposób wytwarzania plastycznych wyrobów z trudnoodkształcalnych materiałów metalicznych opis patentowy nr 220841 /

  No full text
  Zgłoszono 22 sierpień 2011 r.Zgłoszenie ogłoszono 04 marzec 2013 r. BUP 05/13.O udzieleniu patentu ogłoszono 29 styczeń 2016 r. WUP 01/16.Nr zgłoszenia P. 396046.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Sposób i układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe opis patentowy nr 220575 /

  No full text
  Zgłoszono 05 czerwiec 2010 r.Zgłoszenie ogłoszono 19 grudzień 2011 r. BUP 26/11.O udzieleniu patentu ogłoszono 30 listopad 2015 r. WUP 11/15.Nr zgłoszenia P 391418.Tyt. z ekranu tyt.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  0

  full texts

  11,231

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej) is based in Poland
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇