Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela
Not a member yet
  28605 research outputs found

  Protein delivery based on uncoated and chitosan-coated mesoporous silicon microparticles

  Get PDF
  Mesoporous silicon is a biocompatible, biodegradable material that is receiving increased attention for pharmaceutical applications due to its extensive specific surface. This feature enables to load a variety of drugs in mesoporous silicon devices by simple adsorption-based procedures. In this work, we have addressed the fabrication and characterization of two new mesoporous silicon devices prepared by electrochemistry and intended for protein delivery, namely: (i) mesoporous silicon microparticles and (ii) chitosan-coated mesoporous silicon microparticles. Both carriers were investigated for their capacity to load a therapeutic protein (insulin) and a model antigen (bovine serum albumin) by adsorption. Our results show that mesoporous silicon microparticles prepared by electrochemical methods present moderate affinity for insulin and high affinity for albumin. However, mesoporous silicon presents an extensive capacity to load both proteins, leading to systems were protein could represent the major mass fraction of the formulation. The possibility to form a chitosan coating on the microparticles surface was confirmed both qualitatively by atomic force microscopy and quantitatively by a colorimetric method. Mesoporous silicon microparticles with mean pore size of 35 nm released the loaded insulin quickly, but not instantaneously. This profile could be slowed to a certain extent by the chitosan coating modification. With their high protein loading, their capacity to provide a controlled release of insulin over a period of 60-90 min, and the potential mucoadhesive effect of the chitosan coating, these composite devices comprise several features that render them interesting candidates as transmucosal protein delivery systems

  O galego no 'Faro de Vigo' na década dos trinta

  Get PDF

  O Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLG). Criterios de elaboración

  Get PDF

  Estrutura temporal dos tipos de xuro

  Get PDF
  Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros IEsta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. Esta unidade ten como obxectivo analizar a estrutura temporal dos tipos de xuro, é dicir a relación existente entre os tipos de xuro a diferentes prazos. En particular, estudarase a curva cupón cero, a súa utilidade no proceso de valoración dos activos financeiros e os diferentes métodos que se poden utilizar na práctica para a estimación da curva. Así mesmo, tamén se revisan as diferentes teorías que explican a forma da estrutura temporal dos tipos de xuro. A comprensión da temática desta unidade didáctica non é difícil pero require do manexo do cálculo financeiro desenvolvido a unidade 2. Ao longo da unidade utilízanse unha serie de exemplos numéricos sinxelos que teñen como obxectivo motivar e facilitar ao estudante o acceso á problemática da estimación da curva cupón cero e a súa relevancia para a valoración de activos.Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüístic

  Achegas recentes á cronoloxía do alomorfo nasal do clítico CD de 3ª persoa

  Get PDF
  Na esfera da cronoloxía dos cambios lingüísticos, o achado de novos textos antigos representa normalmente para a lingua galega unha oportunidade, moi esperada, de descubrir novas voces, novas acepcións, novos rexistros máis recuados delas, mais son contadas as ocasións nas que, na actualidade, saen da escuridade datos que modifican substancialmente o marco cronolóxico xeral do desenvolvemento dunha mudanza lingüística de longo percorrido temporal e de proxección diató- pica complexa. De haber almoedas fi lolóxicas, sería este o tipo de datos polos que se ofrecerían as sumas máis elevadas. Canto non estarían dispostos a ofrecer os historiadores da lingua por evidencias da existencia da gheada no período medieval, por falar dun cambio emblemático

  Conserva os teus dereitos de autor fronte ás editoriais

  Get PDF
  Infografía realizada polo Grupo de Traballo de Acceso Aberto da Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun) con motivo da Semana do Acceso Aberto, 19-15 de outubro de 210

  De ciencia, ideoloxía e valores lingüísticos en Galicia: unha reflexión

  Get PDF
  Este traballo realizouse no seo do proxecto: “Estudo contrastivo sociolingüístico e fraseolóxico entre o (baixo)alemán e o galego” (PGIDIT04PXIA20402PR

  Toponomástica, documentación medieval y fenomenología lingüística: contribución para una gramática histórica de la lengua gallega

  Get PDF

  Parviturbo insularis Rolán, 1988

  Get PDF
  Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 10040

  Peringiella tuber Rolán, 1991

  Get PDF
  Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 10040

  16,381

  full texts

  28,490

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela is based in ES
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇