Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela

  Macromphalina garcesi Rolán et Rubio, 1998

  No full text
  Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 10028

  Curveulima beneitoi Peñas et Rolán, 2006

  No full text
  Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 10016

  Eulimella similminuta Peñas et Rolán, 1997

  No full text
  Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 10023

  El “verbo” de enunciación

  No full text

  Tiosemicarbazonas derivadas del ácido 5-acetilbarbitúrico y sus complejos : síntesis, caracterización y propiedades

  Get PDF
  La investigación que se recoge en la presente memoria se enmarca en el campo de una Química de Coordinación actual y comprende la síntesis, caracterización espectroscópica y estructural y estudio del comportamiento físico-químico y biológico de un conjunto de compuestos obtenidos de la interacción de diversas tiosemicarbazonas derivadas del ácido 5-acetilbarbitúrico (Fig. 1) y los iones metálicos divalentes de los grupos 10, 11 y 12 de la tabla periódica

  Cartas que cruzan o Miño. Correspondencia con don Pedro Álvarez V de Soutomaior, falsificador (1527)

  Get PDF
  O inicio do século xvi marca na historia europea o comezo da Idade Moderna, que, no ámbito lingüístico e literario, se caracteriza pola progresiva substitución do latín en favor das linguas vernáculas que se asocian cos estados emerxentes e que se van configurando como as grandes linguas de cultura europeas. Non é ese o caso do galego: Galicia ve comezar un período de trescentos anos de apagamento do seu idioma na cultura escrita, que conduce a un notable desprestixio social e ao esquecemento do brillante pasado medieval; un período que na nosa historia cultural recibe o significativo nome de «séculos escuros». Por iso chamaron a nosa atención os tres textos que editamos e estudamos, mesmo sendo híbridos: tres epístolas de carácter privado, dúas de 1527 e outra de entre 1528 e 1530. O feito de seren cartas aumenta a súa importancia, debido á aínda maior escaseza de testemuños do xénero epistolar, á que non son alleos nin o seu carácter efémero nin o abandono da lingua do país por parte das clases máis cultivadas. Neste contexto, a presenza do galego débese probablemente a seren cartas de carácter persoal, non público, onde emerxe con maior facilidade a lingua habitual para a comunicación oral entre os correspondentes. Debido ao seu carácter de textos circunstanciais e de contido bastante particular, xunto coa edición, cumpría un labor de esclarecemento das súas características textuais e contextuais: como se producen e por que, cales son as persoas implicadas, como se datan e por que conduto se difunden, cal é o seu contido... Este, xunto coas características epistolográficas, foi o noso centro de atención na presente contibución; márcanse as alternancias de código, pero a necesaria análise da hibridación, así como a das características relevantes do galego empregado (grafía, gramática, léxico, onomástica...), tiveron que adiarse por forza para unha ulterior ocasión

  Castelao e os nenos: o mundo infantil en “Cousas” e “Retrincos”

  No full text
  Actas Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986

  Boas prácticas psicopedagóxicas para a educación vocal e do canto na infancia: estudo de casos en dous programas de referencia internacional

  Get PDF
  Esta investigación aborda as características das boas prácticas na educación vocal e do canto na infancia, en resposta a reclamacións provenientes de institucións como o Consello de Europa ou a UNESCO sobre a necesidade de visibilizar as boas prácticas educativas. Recorreuse á realización de dous estudos de caso en países con programas nacionais de canto: Arxentina e Inglaterra. Tres áreas de traballo foron identificadas: Corpo e Mente, Fonación, e Repertorio. Estudadas as singularidades das docentes indicadas como seren exemplo de boas prácticas a través de xuízo experto, púxose en marcha unha investigación-acción nun colexio en Santiago de Compostela para transferilas e engadir outros elementos co obxectivo de crear un proxecto psicopedagóxico alicerzado nos principios de innovación e equidade: Voces Ledas

  Net reductions or spatiotemporal displacement of intentional wildfires in response to arrests? : evidence from Spain

  Get PDF
  Research to date has not examined how the impacts of arrests manifest across space and time in environmental crimes. We evaluate whether arrests reduce or merely spatiotemporally displace intentional illegal outdoor firesetting. Using municipality-level daily wildfire count data from Galicia, Spain, from 1999 to 2014, we develop daily spatiotemporal ignition count models of agricultural, non-agricultural and total intentional illegal wildfires as functions of spatiotemporally lagged arrests, the election cycle, seasonal and day indicators, meteorological factors and socioeconomic variables. We find evidence that arrests reduce future intentional illegal fires across space in subsequent time periods.This research was partly funded by Project ECO2017–89274-R MINECO/AEI/FEDER, UES

  Human recombinant glutamate oxaloacetate transaminase 1 (GOT1) supplemented with oxaloacetate induces a protective effect after cerebral ischemia

  Get PDF
  Blood glutamate scavenging is a novel and attractive protecting strategy to reduce the excitotoxic effect of extracellular glutamate released during ischemic brain injury. Glutamate oxaloacetate transaminase 1 (GOT1) activation by means of oxaloacetate administration has been used to reduce the glutamate concentration in the blood. However, the protective effect of the administration of the recombinant GOT1 (rGOT1) enzyme has not been yet addressed in cerebral ischemia. The aim of this study was to analyze the protective effect of an effective dose of oxaloacetate and the human rGOT1 alone and in combination with a non-effective dose of oxaloacetate in an animal model of ischemic stroke. Sixty rats were subjected to a transient middle cerebral artery occlusion (MCAO). Infarct volumes were assessed by magnetic resonance imaging (MRI) before treatment administration, and 24 h and 7 days after MCAO. Brain glutamate levels were determined by in vivo MR spectroscopy (MRS) during artery occlusion (80 min) and reperfusion (180 min). GOT activity and serum glutamate concentration were analyzed during the occlusion and reperfusion period. Somatosensory test was performed at baseline and 7 days after MCAO. The three treatments tested induced a reduction in serum and brain glutamate levels, resulting in a reduction in infarct volume and sensorimotor deficit. Protective effect of rGOT1 supplemented with oxaloacetate at 7 days persists even when treatment was delayed until at least 2 h after onset of ischemia. In conclusion, our findings indicate that the combination of human rGOT1 with low doses of oxaloacetate seems to be a successful approach for stroke treatmentThis project has been partially supported by grants from the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness SAF2011-30517, Xunta de Galicia (Consellería Economía Industria: 10PXIB918282PR; and Consellería Educación: CN2011/010), Instituto de Salud Carlos III (PI11/00909 and CP12/ 03121), Spanish Research Network on Cerebrovascular Diseases RETICSINVICTUS (RD12/0014), Fundación Mutua Madrileña and by the European Union program FEDER. Furthermore, T. Sobrino and P. Ramos-Cabrer are recipients of a research contract from Miguel Servet Program of Instituto de Salud Carlos III. Sponsors did not participate in study design, collection, analysis and interpretation of the data, writing the report or in the decision to submit the paper for publication. P Menendez as an ICREA Research Professor of the Generalitat of Catalunya supported by ISCIII (PI10/00449 and PI12/03112)S
  Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostelais based in ES
  Repository Dashboard
  Do you manage Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!