Hacı Bayram Veli Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv
Not a member yet
  24542 research outputs found

  International Phonetic Alphabet-I

  Get PDF

  Social Media Addiction Scale - Student Form: The Reliability and Validity Study

  No full text

  Yozgat Müzesinde Bulunan İşlemeli Çevreler Üzerine Bir Araştırma

  No full text

  Asya Çöllerinde Parlayan Yıldız Lutpulla Mutällip

  No full text

  Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmeler

  No full text

  Sanat Piyasa Küreselleşme

  No full text

  II. İznik Konsili’ne İkonografik Açıdan Yaklaşım

  No full text

  TÜRKİYE’DE LAİK ANLAYIŞA İLK KARŞI ÇIKIŞ HAREKETİ VE ONA VERİLEN CEVAPLAR

  No full text

  1

  full texts

  24,542

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Hacı Bayram Veli Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇