Destructive Character

Abstract

English- Vademecum: 77 Minor Terms for Writing Urban Places offers a set of concepts that stimulate new approaches in planning, architecture, urban design, policy and other practices of spatial development. These diverse concepts might reveal blind spots in urban discourse or bring insights from one discipline to another. The term ‘minor’ refers to the ambition to look at the local and social specificity of urban places, and to challenge established discursive frameworks by giving voice to multiple actors in the debate. This publication hopes to be a fieldguide that inspires spatial professionals, researchers, students and communities to exchange knowledge, to engage with urban places and to discover and develop responsible approaches to current urban challenges. Dutch – Vademecum: 77 Minor Terms for Writing Urban Places biedt een reeks concepten die nieuwe benaderingen in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling stimuleren. Deze uiteenlopende concepten kunnen blinde vlekken in het stedelijke discours onthullen of inzichten van de ene discipline naar de andere brengen. De term 'minor' verwijst naar de ambitie om naar de lokale en sociale specificiteit van stedelijke plekken te kijken en om gevestigde discursieve kaders uit te dagen, door stem te geven aan meerdere actoren in het debat. Deze publicatie is te zien als een veldgids die ruimtelijke professionals, onderzoekers, studenten en gemeenschappen inspireert om kennis uit te wisselen, over onderzoek naar stedelijke plekken, en om verantwoorde benaderingen te ontdekken en te ontwikkelen voor de hedendaagse stedelijke uitdagingen

    Similar works