Termiczno-wilgotnościowa stratyfikacja w przyziemnej warstwie powietrza nad moreną i lodowcem w regionie Ziemi Oskara II (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 1989 r.

Abstract

W artykule przedstawiono różnice i podobieństwa stratyfikacji termiczno-wilgotnościowej w przyziemnej warstwie powietrza (0-2m) nad moreną (stacja bazowa na morenie czołowo-bocznej Lodowca Aavatsmarka) i lodowcem (Lodowiec Waldemara) w regionie Kaffiöyry w sezonie letnim 1989r. Zagadnienie to z uwzględnieniem przebiegu dobowego opracowano zarówno dla wartości średnich z całego okresu badawczego (21.07 – 31.08), jak i dla wybranych dni o różnym stopniu zachmurzenia i pokryciu szatą śnieżną

    Similar works